Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2016 của UBND tỉnh

(Cập nhật lúc: 06/05/2016 08:30:56 )

Tháng 05/2016, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Chỉ đạo các địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các hộ dân tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cho các loại cây trồng. Có biện pháp kỹ thuật đảm bảo năng suất cây trồng vụ xuân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng xử lý thực bì trồng rừng, cuốc hố; chăm sóc cây giống, triển khai trồng rừng theo kế hoạch; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng rừng đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lợi dụng giấy phép để khai thác trái phép; tăng cường công tác PCCC rừng không để xảy ra cháy rừng khi xử lý thực bì trồng rừng.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách năm 2016.

Tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Chỉ đạo khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, chế độ được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 3/2016.

Về lĩnh vực văn hoá - xã hội: Chỉ đạo ngành giáo dục - đào tạo tổ chức tốt việc ôn tập và thi tốt nghiệp cho học sinh THPT. Chỉ đạo công tác định hướng cho học sinh trong việc lựa chọn ngành, nghề sau khi tốt nghiệp; chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh theo mùa.

Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt trong ngày diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy lùi tai nạn giao thông và ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái pháp luật./.

Hoàng Quyết
Sign In