Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tổng kết công tác tôn giáo năm 2016

(Cập nhật lúc: 05/01/2017 08:30:56 )

Chiều ngày 04/01/2017, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 tôn giáo được Nhà nước công nhận hợp pháp là đạo Phật giáo, đạo Công giáo và đạo Tin lành với trên 16.164 tín đồ, chiếm khoảng 5% dân số toàn tỉnh.

Năm 2016, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức quán triệt, khiển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo đăng ký sinh hoạt, tổ chức các ngày lễ theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm, các cấp ngành, địa phương đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức, triển khai nhiều hoạt động như thăm, tặng quà, khám chữa bệnh, hỗ trợ phát triển kinh tế và thực hiện các chế độ chính sách tại các thôn, bản, vùng đồng bào theo tôn giáo… Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác tôn giáo nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được giữ vững.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản khác liên quan đến công tác tôn giáo; tăng cường công tác quản lý về hoạt động tôn giáo; thực hiện đối thoại, tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức tôn giáo; tiếp tục khảo sát tình hình hoạt động tôn giáo và nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào trên địa bàn tỉnh; triển khai đề án “Xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020”…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện công tác tôn giáo trong năm 2017 như: Các đơn vị, địa phương lồng ghép các hoạt động kết hợp tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và chính sách pháp luật về tôn giáo; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tôn giáo; tăng cường công tác thăm nắm tình hình tại cơ sở; hỗ trợ phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các thôn, bản, vùng đồng bào theo tôn giáo…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định công tác tôn giáo năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo từng bước được đổi mới góp phần giải quyết tốt các vấn đề tôn giáo ở cơ sở. Hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được triển khai thực hiện tốt.

Để thực hiện tốt công tác tôn giáo trong năm 2017, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường chỉ đạo, quản lý nhà nước công tác tôn giáo; tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật và các quy định về tôn giáo, đổi mới phương thức tuyên truyền sao cho hiệu quả; xây dựng đội ngũ cốt cán trong đồng bào tôn giáo…/.

Hương Lan
Sign In