Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

(Cập nhật lúc: 26/12/2016 14:43:21 )

Triển khai đồng bộ các giải pháp trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, huyện Bạch Thông đã và đang tập trung hỗ trợ kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) phát triển.

Để đạt xã nông thôn mới, các xã phải hoàn thành 19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí 13 là về hình thức tổ chức sản xuất. Theo tiêu chí số 13, xã nông thôn mới phải có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Thời gian qua, huyện Bạch Thông đã quan tâm, chỉ đạo sát sao việc phát triển các HTX tại địa phương, hỗ trợ HTX hoạt động có hiệu quả. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn trực tiếp cho bà con nông dân và người lao động có nhu cầu liên kết trong sản xuất kinh doanh tập thể, thành lập HTX; tư vấn về các chính sách hỗ trợ và quy trình thành lập HTX; tổ chức tham quan nghiên cứu học tập các mô hình HTX làm ăn có hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Tính đến hết năm 2015, toàn huyện Bạch Thông có tổng số 33 hợp tác xã (HTX) thành lập trước 01/7/2013. Các hợp tác xã chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm sản.

Để hỗ trợ các HTX phát triển bền vững, có hiệu quả cao, nâng cao được thu nhập cho người lao động, sản phẩm hàng hóa có chất lượng, thương hiệu trên thị trường, thời gian qua, UBND huyện Bạch Thông chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như: Chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho các HTX vay vốn phát triển sản xuất kịp thời. Năm 2013, lồng ghép nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện đã hỗ trợ HTX Nà Tu (xã Cẩm Giàng) xây dựng mô hình trồng rau sạch, rau an toàn tại xã Cẩm Giàng (gồm 01 nhà lưới, hệ thống phun nước, nhà sơ chế) với tổng kinh phí trên 249 triệu đồng...

Thực hiện Luật HTX năm 2012, huyện Bạch Thông đã quan tâm chỉ đạo sát sao việc chuyển đổi, thành lập các hợp tác xã kiểu mới, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai trên địa bàn. UBND huyện đã thành lập được Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã gồm 30 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và có sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, đến tháng 8/2016, huyện Bạch Thông đã chuyển đổi và sắp xếp lại 100% HTX; qua đó, có 22 HTX thực hiện giải thể do không thể phát triển hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Hiện nay, toàn huyện có 12 HTX kiểu mới đang hoạt động và 01 chi nhánh HTX; trong đó có 07 HTX thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Các HTX chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Theo đánh giá của UBND huyện Bạch Thông, các HTX sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 đến nay đều đã đi vào hoạt động tương đối ổn định, có hiệu quả với doanh thu năm 2016 ước đạt 4,079 tỷ đồng, thu nhập bình quân lao động có việc làm thường xuyên trong HTX đạt 2,4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, quy mô của các HTX còn nhỏ; năng lực đội ngũ giám đốc, kế toán HTX còn hạn chế, nhất là trong xây dựng kế hoạch, định hướng sản xuất kinh doanh…

Phát triển HTX kiểu mới vừa là để hoàn thành tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới vừa nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương. Theo đồng chí Nông Quốc Dũng - Chủ tịch UBND huyện, huyện Bạch Thông đang có chủ trương tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX; trong đó tập trung hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Nông Quốc Dũng - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân, các tổ hợp tác, HTX là mục tiêu và trách nhiệm của huyện trong việc mở rộng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, kinh tế tập thể phát triển. Trong thời gian qua, UBND huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm, liên kết với các đơn vị, công ty để tổ chức ký kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân thông qua hợp đồng để vừa ổn định thị trường cho nông sản vừa thay đổi được tư duy, tập quán sản xuất manh mún của người dân. Đối với vấn đề quảng bá sản phẩm, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX xây dựng nhãn mác, thương hiệu cho sản phẩm.

Cùng với hỗ trợ khoa học kỹ thật, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, huyện Bạch Thông còn lồng ghép nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và huy động các nguồn vốn khác hỗ trợ các HTX về cơ sở hạ tầng, xây dựng mô hình sản xuất. Năm 2016, HTX Đại Hà tại xã Quang Thuận đã được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà lưới khu nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; HTX Lương Sơn tại xã Đôn Phong đã được hỗ trợ 147,25 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của ChildFund Việt Nam…

HTX Đại Hà vừa được hỗ trợ xây dựng nhà lưới khu nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp từ nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình xây dựng NTM

Kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX phát triển, các địa phương sẽ hoàn thành được tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới. Tại các địa phương có HTX hoạt động có hiệu quả, thu nhập của người dân sẽ được nâng cao đồng nghĩa với tỷ lệ hộ nghèo giảm, các tiêu chí nông thôn mới thứ 10 (về thu nhập bình quân đầu người) và tiêu chí 11 (về tỷ lệ hộ nghèo) sẽ sớm được hoàn thành. Mặt khác, khi người dân có thu nhập cao, kinh tế ổn định sẽ có điều kiện đóng góp nhiều hơn cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới, nhất là trong thực hiện các tiêu chí số 2 (đường giao thông nông thôn), 3 (thủy lợi), 6 (cơ sở vật chất văn hóa), 9 (nhà ở dân cư), 16 (văn hóa), 19 (an ninh, trật tự xã hội)… Qua đó, có thể khẳng định chủ trương tập trung hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển là định hướng đúng đắn của huyện Bạch Thông trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hiện nay./.

Hương Dịu
Sign In