Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chợ Mới tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật

(Cập nhật lúc: 09/01/2017 15:35:25 )

Để ổn định thị trường, đảm bảo chất lượng giống, phân bón cho bà con nông dân chuẩn bị sản xuất vụ xuân, huyện Chợ Mới đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn.

Thời điểm này đã chuẩn bị bước vào sản xuất vụ xuân năm 2017. Đây cũng là lúc nhu cầu sử dụng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của bà con nông dân tăng cao. Chi nhánh Vật tư nông nghiệp huyện, các đại lý cũng đã dự trữ khá lớn các loại giống cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ nhu cầu của bà con trước sản xuất vụ xuân.

 Các loại giống cây trồng là mặt hàng được huyện Chợ Mới tăng cường công tác thanh kiểm tra trước sản xuất vụ xuân 2017

Để kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán và sử dụng các loại vật tư nông nghiệp, huyện Chợ Mới đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn. UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ việc kinh doanh về lĩnh vực nông lâm nghiệp; phối hợp với Trạm thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại mặt hàng chấp hành tốt các quy định hiện hành của pháp luật.

Cùng với đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Công an huyện theo chức năng nhiệm vụ chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm trên địa bàn huyện.

Chi nhánh Vật tư nông nghiệp huyện thực hiện việc kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Đối với những giống mới đưa vào sản xuất, Chi nhánh Vật tư nông nghiệp huyện sẽ thực hiện tập huấn, chuyển giao kỹ thuật đúng quy trình, quy định cho người dân.

Cùng với tăng cường quản lý thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, thời điểm này, Đội Quản lý thị trường huyện cũng đã thường xuyên kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh các giống cây trồng, vật nuôi, xử lý các trường hợp theo quy định.

Đồng chí Trần Thị Kim Liên - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới cho biết, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp là vấn đề cấp thiết và quan trọng bởi chất lượng giống tốt là một trong những yếu tố quyết định trực tiếp đến năng suất, sản lượng. Thời điểm này, các cơ quan chuyên môn và các địa phương đang tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực chăn nuôi thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật. Cùng với những nỗ lực của các cấp, ngành thì người dân cũng cần nâng cao ý thức trong việc lựa chọn các loại giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng tại các cơ sở uy tín để đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi.

Thời gian qua, các cơ quan chuyên môn, các địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc quản lý vật tư nông nghiệp, bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ; thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, chất xử lý, cải tạo môi trường trong sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến khá tích cực trong kinh doanh và tiêu dùng các sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phát triển một số giống cây ngoài cơ cấu làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. Vì vậy, để ổn định thị trường, đảm bảo chất lượng hàng hóa cho bà con nông dân, thời gian tới, các ngành chức năng huyện xác định tiếp tục tập trung thanh tra, kiểm tra diện rộng 3 loại hàng hóa là giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các cơ sở lưu thông hàng hóa kém chất lượng, vi phạm trên địa bàn; tập trung phổ biến, tuyên truyền về danh mục cơ cấu giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y áp dụng trên địa bàn để các đơn vị tổ chức kinh doanh bảo đảm cung ứng đúng cơ cấu, chủng loại, chất lượng theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về việc sử dụng các loại giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng tại các cơ sở có uy tín trên địa bàn, góp phần bài trừ các sản phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường./.

Hương Lan
Sign In