Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý cho dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết

(Cập nhật lúc: 28/12/2016 08:30:56 )

Để đảm bảo nội dung tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến về dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết nêu trên, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09/1/2017 (gửi kèm địa chỉ email thqh.dt@backan.gov.vn hoặc tonghopskhbk@gmail.com).

Xem chi tiết nội dung dự thảo tờ trình tại đây./.

Nguyễn Nga

Tin bài mới:


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật( 27/12/2016 08:30:56)

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính ( 26/12/2016 08:30:56)

Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý cơ sở giết mổ động vật nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/12/2016 08:30:56)

Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 21/12/2016 08:30:56)

Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016( 14/12/2016 08:30:56)

Sở Y tế nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở( 05/12/2016 08:30:56)

Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định ban hành quy định về chế độ báo cáo thống kê tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( 01/12/2016 08:30:56)

Ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đẩy mạnh cải cách hành chính( 29/11/2016 14:36:06)

Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các bến xe trên địa bàn tỉnh( 29/11/2016 08:30:56)

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với “xe dù, bến cóc” trên địa bàn tỉnh( 29/11/2016 08:30:56)

Sign In