Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Sở Tài nguyên và Môi trường được giao soạn thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020.

Xem tiếp


Ngày 16/11/2017, Công đoàn Ngành Y tế Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Đại hội có lãnh đạo Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và 102 đại biểu đại diện cho 1.995 đoàn viên công đoàn trong toàn ngành.

Xem tiếp


Sáng 15/11/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, UBND xã Quang Thuận tổ chức Hội nghị đầu bờ Dự án “xây dựng mô hình sản xuất quýt bền vững theo hướng VietGAP”.

Xem tiếp


Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định và phân cấp về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán, tổ chức đấu thầu và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp về bảo trì công trình và quy trình quản lý, khai thác, sử dụng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sở Tài chính được giao soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn được giao soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sở Tài chính được giao soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 10/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện, văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2020.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In