PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh Bắc Kạn có hai lãnh đạo trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Chiều 30/01/2021, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong phiên làm việc buổi chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với tổng số 200 ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo kết quả công bố vào tối 30/01, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Kạn trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng chí Nguyễn Long Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

          

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải

Chủ nhật (ngày 31/01), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.

Hương Lan