PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
14 hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm
Theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vừa được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong giai đoạn 2022 - 2024, tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư cho 14 hợp tác xã nông nghiệp để xây dựng nhà kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Hợp tác xã Yến Dương, huyện Ba Bể sẽ được hỗ trợ xây dựng khu tập kết bí xanh thơm, trà bí xanh thơm,
lúa nếp Tài và chế biến đóng gói gạo nếp Tài thành phẩm

Tổng mức đầu tư của Dự án là 31.580 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước 30.000 triệu đồng; đối ứng của hợp tác xã là 1.580 triệu đồng. Việc hỗ trợ nhằm phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung bền vững, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thu hút lao động, ổn định sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025.

Danh mục các hợp tác xã được hỗ trợ kết cấu hạ tầng:

TT

Tên hợp tác xã

Địa điểm

 xây dựng

Diện tích nhà kho, nhà xưởng (m2)

Ghi chú

I

Huyện Chợ Đồn

 

 

 1.  

Hợp tác xã Rượu men lá Thanh Tâm

Thôn Bản Quân, xã Bằng Phúc

350

Chế biến chè Shan tuyết, măng khô, sản xuất rượu gạo men lá, thịt lợn khô, lạp sườn.

 1.  

Hợp tác xã Hồng Luân

Thôn Nà Lược, xã Tân Lập

600

Sản xuất bún khô, măng khô, chè Shan tuyết, bánh khảo, gạo bao thai.

 1.  

Hợp tác xã Rượu men lá Bằng Phúc

Thôn Bản Quân, xã Bằng Phúc

450

Sản xuất chè, kinh doanh các sản phẩm như gạo, ngô, thóc, đậu, thức ăn chăn nuôi.

II

Huyện Na Rì

 

 

 1.  

Hợp tác xã Thắm Lượng

Thôn Phiêng Bang, xã Văn Lang

700

Sản xuất tinh bột dong và miến dong.

 1.  

Hợp tác xã Dược liệu Bảo Châu

Thôn Phiêng Bang, xã Văn Lang

700

Tập kết nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ các sản phẩm thuốc, hóa dược và dược liệu, chế biến các loại cao: cao trị xương khớp, dạ dầy, đại tràng, tiểu đường, hà thủ ô đỏ, trà giảo cổ lam, trà cà gai leo.

III

Thành phố Bắc Kạn

 

 

 1.  

Hợp tác xã Minh Anh

Tổ 6, phường Xuất Hóa

600

Nuôi trồng, sản xuất, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu: Nấm mộc nhĩ, nấm thái chỉ, nấm dược liệu, nấm linh chi.

IV

Huyện Bạch Thông

 

 

 1.  

Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao BK Foods

Thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận

576

Chế biến và bảo quản rau củ quả, gừng sấy khô, hồi sấy khô, măng khô, trà giảo cổ lam, trà hoa vàng.

 1.  

Hợp tác xã Hà Anh

Thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc

1.000

Chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi gà, lợn.

 1.  

Hợp tác xã Hòa Phát

Thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình

1.100

Chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu bò.

V

Huyện Ba Bể

 

 

 1.  

Hợp tác xã Phúc Ba

Thôn Nà Hai, xã Quảng Khê

800

Sản xuất chế biến rượu suối nguồn Nà Hai; tập kết thức ăn phục vụ chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò sinh sản.

 1.  

Hợp tác xã Yến Dương

Thôn Loỏng Lứng, xã Yến Dương

600

Khu tập kết bí xanh thơm, trà bí xanh thơm, lúa nếp Tài và chế biến đóng gói gạo nếp Tài thành phẩm.

VI

Huyện Chợ Mới

 

 

 1.  

Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Như Cố

Thôn Nà Chào, xã Như Cố

800

Chế biến chè búp, trà mướp đắng rừng, trà cà gai leo, bún khô, đóng chai mật ong.

VII

Huyện Pác Nặm

 

 

 1.  

Hợp tác xã Vạn Lộc

Thôn Nà Phẩn, xã Bộc Bố

1.000

Khu tập kết nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ các sản phẩm từ hoạt động sản xuất của hợp tác xã; sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu, chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt, giết mổ gia súc, gia cầm, thu mua nông sản (lúa, ngô, đậu…) để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

 

VIII

Huyện Ngân Sơn

 

 

 1.  

Hợp tác xã Hợp Phát

Thôn Nặm Làng, xã Đức Vân

600

Khu tập kết nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ các sản phẩm từ hạt dẻ, dê, mác cọt, mận, đào, trám đen

 

Tổng cộng

 

9.876

 

Thu Cúc