PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
255 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thông tin từ Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25/9/2023. Đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng của hội viên nông dân và của tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Để tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, 108/108 Hội Nông dân cấp cơ sở
 và 8/8 Hội Nông dân cấp huyện đã hoàn thành tổ chức Đại hội
(Ảnh: Đại hội Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn làn thứ VII tổ chức ngày 9/6/2023)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có chủ đề “Xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững” và với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”.

Tham dự Đại hội có 255 đại biểu chính thức và 70 đại biểu khách mời.

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 –­ 2028 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VIII.

Trước khai mạc Đại hội chính thức, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá VIII và Trưởng các đoàn đại biểu dự báo công dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố Bắc Kạn. Bên lề Đại hội còn có hoạt động trưng bày ảnh phản ánh các hoạt động nổi bật, tiêu biểu về công tác Hội và phong trào nông dân của các cấp Hội trong tỉnh nhiệm kỳ 2018 ­- 2023; tổ chức 13 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân tại khu vực Đại hội.

Để tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, 108/108 Hội Nông dân cấp cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội trong quý I/2023 và 8/8 Hội Nông dân cấp huyện đã hoàn thành tổ chức Đại hội trong quý II/2023./.

Bích Huệ (tổng hợp)