PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
6 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 3.500 lao động
Năm 2020, UBND tỉnh giao chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 5.000 lao động.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao, ngay từ đầu năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng bổ sung danh mục nghề, định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức xây dựng Chương trình, giáo trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020; thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 05 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử của Sở các chính sách về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, an sinh xã hội để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận chính sách; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tập trung nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cung cấp dịch vụ đào tạo nghề có chất lượng, đảm bảo thành thạo kỹ năng nghề; kiểm tra chặt chẽ chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chỉ đạo Trung Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 3.500/5.000 người, đạt 70% kế hoạch (trong đó xuất khẩu lao động được 250/500 người, đạt 50% kế hoạch); tư vấn, giới thiệu việc làm cho 2.742/3.500 người, đạt 78,3% kế hoạch, số tìm được việc làm là 445/1.000 người, đạt 46% kế hoạch; tuyển mới và đào tạo nghề được 1.541/6.000 người; ban hành quyết định cho 447 người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng./.

Bích Huệ