PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ba Bể đẩy mạnh cải cách hành chính
Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND huyện Ba Bể đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân đến thực hiện các TTHC tại Bộ phận một cửa UBND huyện Ba Bể

Kết quả đánh giá chỉ số CCHC cấp huyện năm 2021, huyện Ba Bể được xếp loại khá nhưng có điểm số thấp nhất trong 8 huyện, thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Thị Cử, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả chỉ số CCHC của huyện năm qua chưa được cải thiện. Trong thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao còn có nhiệm vụ chậm tiến độ. Một số xã còn niêm yết những thủ tục hành chính (TTHC) đã hết hiệu lực, đã sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ. Tại cấp xã vẫn còn một số hồ sơ, thủ tục giải quyết quá hạn. Việc tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4 còn hạn chế, tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến mức độ 3 và 4 chỉ đạt 3,59% …

Để khắc phục những hạn chế kể trên, năm 2022, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các tiêu chí thành phần đạt điểm thấp để có giải pháp khắc phục ngay. Trong quý I/2022, UBND huyện đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC, trong đó kế hoạch triển khai công tác CCHC năm 2022 được UBND huyện ban hành ngay trong tháng 1, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC huyện do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. UBND huyện cũng đã bố trí kinh phí 30 triệu đồng để triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2022...

Công tác tuyên truyền về CCHC được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC, tạo sự chuyến biến về tinh thần, thái độ cũng như ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện CCHC.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về công tác rà soát, đánh giá TTHC năm 2022, các phòng chuyên môn thuộc huyện đã tiến hành rà soát 7 thủ tục, UBND cấp xã rà soát 9 thủ tục. Nội dung rà soát là các quy định, TTHC, các mẫu đơn, tờ khai, yêu cầu, điều kiện để thực hiện đối với từng TTHC để có phương án đơn giản hóa. Việc công khai, minh bạch các TTHC được UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, UBND huyện đã niêm yết các TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện tại trụ sở đơn vị.

Thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC, cấp huyện đã bố trí 11 công chức, cấp xã bố trí 68 cán bộ phụ trách bộ phận “Một cửa”. Từ ngày 1/1 - 10/3/2022, huyện đã tiếp nhận, giải quyết trên 1.700 hồ sơ TTHC qua phần mềm “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; 191 hồ sơ TTHC trên dịch vụ công mức độ 4. Việc triển khai thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC, hạn chế hồ sơ tồn đọng; tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được nâng cao hơn; quy trình giải quyết công việc được công khai, minh bạch; thời gian giải quyết công việc được quy định cụ thể, tạo thuận lợi cho tổ chức công dân khi đến giao dịch.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công vụ, hiện nay, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đều duy trì tốt việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc để gửi, nhận, xử lý văn bản, theo dõi, thống kê tình hình gửi - nhận văn bản trên hệ thống. Với tổng số 378 tài khoản mail công vụ được cấp cho các cá nhân, tổ chức, tỷ lệ sử dụng đạt trên 85%.

Quyết tâm nâng cao chỉ số CCHC năm 2022, trong thời gian tới, huyện Ba Bể tiếp tục rà soát, hệ thống lại các quy định của văn bản pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện phù hợp với quy định hiện hành; phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác CCTH cho cán bộ công chức huyện, cấp xã; thường xuyên kiểm tra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từng cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, huyện Ba Bể tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về CCHC. Tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm rõ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, biết được quy trình, thủ tục giải quyết công việc, lịch làm việc; niêm yết công khai, minh bạch các loại phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo thuận lợi cho cả cơ quan và tổ chức, công dân trong giải quyết công việc…/.

Hương Dịu