PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ba Bể đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch, sản xuất sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ gắn với chuỗi giá trị, huyện Ba Bể đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hồng không hạt đang là cây trồng thế mạnh được huyện Ba Bể tập trung phát triển

Giai đoạn 2015 - 2020, sản xuất nông nghiệp huyện Ba Bể có bước phát triển khá toàn diện. Toàn huyện đã tập trung đầu tư thâm canh các cây trồng trọng điểm như lúa, ngô, đậu tương, dong riềng, chè, hồng không hạt…; phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm; quan tâm phát triển cây ăn quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, bước đầu đã tập trung đầu tư theo vùng, định hướng cho sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường tiêu thụ; thực hiện chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Đến nay, toàn huyện có 18 sản phẩm OCOP 3 sao.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp phát triển chưa bền vững, cơ cấu kinh tế nông nghiệp các xã vùng sâu, vùng xa chuyển dịch chậm; chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn chưa phát triển…

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định một trong hai chương trình trọng tâm là ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, cuối năm 2020, huyện Ba Bể đã ban hành và triển khai nghị quyết chuyên đề về phát triển nông - lâm nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 (Nghị quyết số 03-NQ/HU) với mục tiêu: Ưu tiên phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ gắn với chuỗi giá trị; xây dựng từ 1 đến 2 làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa truyền thống của địa phương; phát triển các loại cây trồng và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản có thế mạnh của địa phương để trở thành điểm nhấn phục vụ cho các hoạt động tham quan trải nghiệm, thu hút khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình thăm HTX Nhung Lũy

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Ba Bể thực hiện quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung quy mô lớn như cây ăn quả, cây chè, vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Tập trung trồng hồng không hạt ở các xã Quảng Khê, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ. Quy hoạch vùng chăn nuôi trâu, bò tại các xã Phúc Lộc, Bành Trạch, Thượng Giáo, Cao Thượng, Nam Mẫu, Đồng Phúc; vùng chăn nuôi lợn tại các xã Yến Dương, Địa Linh, Thượng Giáo; vùng nuôi thủy sản trên sông Năng, hồ Ba Bể và tại các xã Thượng Giáo, Khang Ninh, Nam Mẫu, thị trấn Chợ Rã...

Song song với việc quy hoạch vùng sản xuất, huyện tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, phát triển các chuỗi liên kết đã và đang hình thành, đi vào chiều sâu, phát triển bền vững. Thành lập mới các tổ hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện tốt Đề án Mỗi xã, phường một sản phẩm nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; nghiên cứu, lựa chọn các sản phẩm làng nghề tiên biểu để xây dựng thương hiệu, xúc tiến, quảng bá thương hiệu.

Để phát triển sản xuất có hiệu quả, huyện tiếp tục thực hiện có tốt các cơ chế, chính sách được Trung ương, tỉnh ban hành; hỗ trợ, khuyến khích thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó quan tâm hỗ trợ các hợp tác xã, hộ sản xuất đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của huyện.

Chăn nuôi trâu, bò được tập trung phát triển tại các xã nằm trong vùng quy hoạch 

Trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU, UBND huyện đã triển khai 9 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2022; ban hành Kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng nâng hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó có chuyển đổi cây trồng bí xanh thơm - sản phẩm đặc sản được của huyện đang được thị trường ưa chuộng. Để thực hiện được trên 120 ha bí xanh thơm, huyện Ba Bể dự định tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm tại những vườn bí xanh mùa thu hoạch nhưng do dịch Covid-19 nên không thực hiện được.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, tin tưởng rằng huyện Ba Bể sẽ phát huy được tiềm năng, thế mạnh trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng thời khai thác có hiệu quả tiềm năng về du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hương Dịu