PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: 05 sản phẩm được chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc
Trong 110 sản phẩm vừa được Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương quyết định công nhận là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020, tỉnh Bắc Kạn vinh dự đã có 05 sản phẩm được công nhận.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cuộc bình chọn Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Bắc năm 2020 do Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương chủ trì. Tham gia bình chọn có 194 sản phẩm của 24 tỉnh, thành khu vực phía Bắc. Đây là những sản phẩm đã được lựa chọn kỹ lưỡng từ cấp tỉnh, thành phố, đáp ứng các tiêu chí bình chọn cấp khu vực theo quy định. Trên cơ sở các sản phẩm đăng ký tham gia, Hội đồng bình chọn đã tổ chức nhiều vòng chấm điểm theo những tiêu chí, thang điểm quy định. Kết quả, có 110 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt điều kiện, được Cục Công thương địa phương công nhận là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020.


Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành có 02 sản phẩm được công nhận 
là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020

Riêng đối với Bắc Kạn, trên cơ sở 20 Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, Hội đồng bình chọn tỉnh đã đề xuất lựa chọn, trình UBND tỉnh đăng ký 07 sản phẩm tham gia bình chọn. Kết quả, có 05 sản phẩm của tỉnh được công nhận là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020, gồm: Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan; Miến dong Nhất Thiện Ba Bể - Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện; Bộ sản phẩm Tinh bột nghệ đỏ cao cấp, Tinh bột nghệ đen cao cấp - Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành; Nước uống tinh khiết Phiabjooc - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn; Ván gỗ dán - Công ty Cổ phần Govina.

Như vậy, tính từ năm 2012 đến nay, Bắc Kạn đã có 15 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tôn vinh là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc và 02 sản phẩm được công nhận là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia (sản phẩm Miến dong Nhất Thiện Ba Bể - Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện và sản phẩm Tinh nghệ Bắc Kạn - Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn).

Kết quả trên là động lực để các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị, mở rộng sản xuất và có điều kiện tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển./.

Thu Cúc