PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: 100% đơn vị, doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tính đến hết 30/6, 100% tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên hệ thống, đạt 100%, hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công chức Chi cục Thuế Chợ Đồn hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện HĐĐT

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người nộp thuế nắm bắt thông tin về lợi ích, lộ trình triển khai cũng như các quy định liên quan đến HĐĐT để thực hiện.

Cùng với công tác tuyên truyền, để bảo đảm kịp thời gian thực hiện áp dụng HĐĐT theo quy định, ngành Thuế đã đẩy mạnh công tác tập huấn, hướng dẫn người nộp thuế đăng ký, áp dụng HĐĐT. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh cũng thông báo, yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị chủ động liên hệ với các đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT như Trung tâm Kinh doanh VNPT Bắc Kạn, Viettel Bắc Kạn, Mobifone Bắc Kạn… để được hướng dẫn, đăng ký sử dụng.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tính đến hết 30/6, toàn tỉnh có 1.089 tổ chức, doanh nghiệp, HTX đã thực hiện đăng ký HĐĐT trên hệ thống, đạt 100%. Trong số đó có 307 tổ chức, doanh nghiệp, HTX thuộc sự quản lý của Phòng Thanh tra - Kiểm tra (Cục Thuế tỉnh); 380 tổ chức, doanh nghiệp, HTX thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới; 149 tổ chức, doanh nghiệp, HTX thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm; 148 tổ chức, doanh nghiệp, HTX thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế huyện Na Rì; 105 tổ chức, doanh nghiệp, HTX thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn.

Việc triển khai HDĐT đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, chuyển đổi số đối với cơ quan tài chính cũng như trong các cơ quan nhà nước khác. Qua đó cũng góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động, nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp./.

Hương Lan