PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn chủ động phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Để giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, tỉnh Bắc Kạn đã chủ động chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Từ ngày 08/11 đến ngày 11/11/2020, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện 02 ổ bệnh Viêm da nổi cục trên bò tại hộ ông Lý Văn Cừu, thôn Bó Lếch và ông Lý Văn Tiệu, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn với tổng đàn 21 con bò, trong đó số mắc bệnh có 05 con và số đã chết có 01 con bê khoảng 6 tháng tuổi.


Bò của gia đình ông hộ ông Lý Văn Cừu (thôn Bó Lếch, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn)
mắc bệnh viêm da nổi cục

Trước diễn biến của dịch Viêm da nổi cục, ngày 09/11/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh, mời đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố đến dự để triển khai các nội dung phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục xâm nhiễm và lây lan vào địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trước đó, khi trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện dịch bệnh, ngày 02/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 6512/UBND-NNTNMT chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31/10/2020. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; chủ động tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh...

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, ngày 10/11/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương chưa có gia súc có biểu hiện bệnh Viêm da nổi cục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bệnh Viêm da nổi cục; triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chuyên môn để người dân biết và phòng bệnh. Bố trí đủ cán bộ chuyên môn tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát gia súc, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan Thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…  Chỉ cho phép nhập, tiếp nhận gia súc rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y. Duy trì hoạt động của các lực lượng liên ngành, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật cảm nhiễm với bệnh Viêm da nổi cục; kiên quyết xử lý các trường hợp cố ý vận chuyển động, sản phẩm động vật đi ra từ vùng có dịch...

Đối với địa phương đã có gia súc có biểu hiện của bệnh, có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Viêm da nổi cục phải tổ chức nuôi cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Tổ chức tiêu hủy toàn bộ gia súc có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Viêm da nổi cục theo Công điện số 7575/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,… liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.

Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển trâu, bò ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết, thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào các xã có dịch. Tổ chức kê khai số lượng gia súc, đề nghị người chăn nuôi trên địa bàn xã có dịch cam kết không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia súc bệnh ra môi trường.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan Thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục theo hướng dẫn của cơ quan Thú y.

Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn người dân, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện tổ chức giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm trong việc phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục. Phối hợp với các tỉnh lân cận và các bộ phận liên quan để nắm bắt tình hình và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đạt hiệu quả. Tăng cường giám sát, phát hiện bệnh, trường hợp phát hiện gia súc nghi mắc bệnh thì tổ chức lấy mẫu gửi xét nghiệm và tham mưu, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, phối hợp với UBND các huyện, thành phố cử cán bộ chuyên môn đến các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ cơ sở triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Cùng với sự vào cuộc của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh cũng đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc tăng cường phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Theo đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã yêu cầu các đội quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ trâu, bò và sản phẩm của trâu, bò nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Thông qua quá trình kiểm tra, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh về nguy cơ lây lan dịch bệnh, không kinh doanh, giết mổ, vận chuyển trâu, bò mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò theo nội dung Công điện số 7575/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nội dung tuyên truyền tập trung cung cấp thông tin về dịch bệnh, phản ánh về thực trạng, diễn biến và công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên hệ thống thông tin truyền thông của địa phương.

Theo nhận định của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, tình hình dịch bệnh trong thời gian tới sẽ có những diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan ra diện rộng cho đàn trâu, bò có cùng bãi chăn thả; các thôn, xã giáp ranh; các xã dọc trục đường Quốc lộ 3… Chính vì vậy, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương, Nhân dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh Viêm da nổi cục gây ra cho đàn vật nuôi.

Bệnh Viêm da nổi cục (tên tiếng Anh là Lumpy Skin Disease, viết tắt là LSD) là bệnh truyền nhiễm do vi rút thuộc họ Poxviridae gây ra trên trâu, bò. Vi rút này không gây bệnh trên người. Bệnh lây truyền chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve; tiếp xúc giữa gia súc bệnh và gia súc khỏe mạnh; bệnh cũng có thể lây truyền do vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng uống, khu vực cho ăn, sữa, tinh dịch; thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 4 - 14 ngày. Tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh khoảng 10 - 20%; tỷ lệ chết khoảng 1 - 5%.

Các triệu chứng chính của bệnh bao gồm: Sốt cao (có thể trên 41 °C), bỏ ăn, giảm tiết sữa, da và niêm mạc nổi những nốt sần có đường kính khoảng 2-5 cm, đặc biệt là ở vùng da cổ, đầu, bàu vú, cơ quan sinh dục và vùng đáy chậu.

Các biện pháp phòng, chống bệnh chính bao gồm: Chủ động theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện sớm các trường hợp trâu, bò mắc bệnh, tiêu hủy trâu, bò mắc bệnh và tiêm phòng cho trâu, bò.

Hiện nay, trên thế giới đã có vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Cục Thú y chỉ đạo các phòng chức năng, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I và các cơ quan liên quan đang khẩn trương tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng và hướng dẫn sử dụng vắc xin.

 

Hương Dịu