PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: Công bố số liệu điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
​​​​​​​Chiều 14/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để công bố số liệu điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS, trong thời gian từ 0 giờ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai các nội dung điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS. Kết quả chính của điều tra 53 DTTS lần này tập trung vào đặc điểm kinh tế - xã hội của vùng DTTS; dân số và các đặc trưng nhân khẩu học của đồng bào DTTS; điều kiện nhà ở, sinh hoạt và đời sống tinh thần của hộ DTTS.

Theo số liệu được công bố, tính đến thời điểm 01/4/2019, dân số tỉnh Bắc Kạn là 313.905 người, trong đó, DTTS có 276.284 người, chiếm 88,2%, tăng 8,54% so với năm 2009. Tỷ lệ tăng dân số bình quân 1 năm giai đoạn 2009-2019 của các DTTS là 8,23%/năm.

Đội ngũ cán bộ người DTTS ở cơ sở thuộc các cơ quan, đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh chiếm trên 90%; tỷ lệ người DTTS tham gia lực lượng lao động là 82,8%; số hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo năm 2018 là 25.966 hộ, chiếm 35,42% so với tổng số hộ DTTS.

Về văn hóa, thông tin, tỷ lệ hộ DTTS được xem Đài Truyền hình Trung ương và của tỉnh là 87,7%; nghe Đài Tiếng nói Việt Nam và phát thanh của tỉnh, huyện là 51,7%. Cùng tỷ lệ này, vùng DTTS toàn quốc được xem truyền hình là 86,6%; nghe Đài Tiếng nói Việt Nam là 58,8%.

Về giáo dục, đào tạo, tính đến thời điểm điều tra, toàn tỉnh có 386 trường, 499 điểm trường đang hoạt động tại vùng DTTS. Trình độ giáo dục đào tạo cao nhất của đồng bào DTTS, cụ thể: Số người chưa hoàn thành chương trình tiểu học chiếm 17,71%; đã hoàn thành chương trình tiểu học chiếm 22,86%; tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 11,7%; tốt nghiệp đại học chiếm 6,44%.

Toàn tỉnh hiện có 1.376 thôn đã được sử dụng điện; 99,2% hộ DTTS đã có nhà ở; 88,6% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Qua thông tin từ điều tra, thu thập thông tin cũng cho thấy, vẫn còn khoảng cách nhất định giữa Bắc Kạn với các địa phương khác trong cả nước, giữa các địa phương trong tỉnh và giữa các dân tộc. Việc tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước, như về số hộ chưa được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, số hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung, số liệu điều tra, câu từ sử dụng trong dự thảo báo cáo. Do dự thảo báo cáo mới chỉ có số liệu chung của tỉnh, các đại biểu đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ hơn số liệu của các huyện, thành phố để các địa phương biết được thông tin điều tra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ghi nhận những nỗ lực của các các đơn vị, địa phương trong công tác điều tra thống kê đã theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc. Số liệu đã phản ánh bức tranh chân thực về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của tỉnh. Do tiêu chí thống kê phục vụ các mục tiêu khác nhau nên số liệu được công bố trong dự thảo báo cáo chưa khớp với số liệu của các sở, ban, ngành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh phối hợp với các sở, ngành rà soát lại số liệu, một số khái niệm, câu từ cho thống nhất, xem xét bóc tách số liệu cho từng huyện, thành phố. Đề nghị các cơ quan báo chí và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019. Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành công bố số liệu điều tra phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chính sách cho giai đoạn tới…/.

Hương Lan