PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: Đấu thầu qua mạng góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh
Nhằm đảm bảo mục tiêu cạnh tranh công bằng, minh bạch và tiết kiệm, năm 2020, hình thức đấu thầu qua mạng được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được rất nhiều đơn vị chủ thầu, chủ đầu tư nhiệt tình hưởng ứng và đã được những kết quả tích cực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2020, tại tỉnh Bắc Kạn, tổng số lượng các gói thầu thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh chiếm 81,4% (yêu cầu tối thiếu là 60% cả năm 2020) và tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh đạt 62,2% (yêu cầu tối thiểu là 25% cả năm 2020)…

Số liệu trên cho thấy, các chủ đầu tư, bên mời thầu đã nhận thức rõ hiệu quả mang lại qua việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Điều đó cũng thể hiện ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu nói chung và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ chức đấu thầu qua mạng để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời cũng thể hiện được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành trong công tác đấu thầu qua mạng. Đặc biệt, trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, việc đấu thầu qua mạng cũng giúp công tác lựa chọn nhà thầu thuận lợi hơn. Nhờ đó đã góp phần tích cực nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu thủ tục hành chính, đẩy lùi tiêu cực trên địa bàn tỉnh./.

Thu Cúc