PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập
Hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm đẩy mạnh. Nhờ vậy, phong trào đã thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đến nay, toàn tỉnh có 8 Hội Khuyến học cấp huyện, thành phố; 3 Hội các trường học cấp tỉnh; 108 Hội cấp xã; 43 Ban Khuyến học cấp tỉnh; 109 Ban Khuyến học cấp huyện, xã; 1.484 Chi hội… với trên 81.000 hội viên, đạt tỷ lệ 25,9% dân số toàn tỉnh.

Xác định công tác khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nên những năm qua, các cấp Hội luôn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về tầm quan trọng của việc học. Giai đoạn 2016 - 2020, triển khai phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, trên địa bàn tỉnh đã có 277.068 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 166 lượt dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, 5.355 lượt thôn, tổ nhân dân, tổ dân phố, tiểu khu đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và 1.907 lượt cơ quan, đơn vị, trường học thuộc xã đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Nhìn chung, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều hưởng ứng tham gia xây dựng các mô hình học tập. Việc xây dựng các mô hình học tập đã khuyến khích phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Bên cạnh đó, các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Các xã, phường, thị trấn của tỉnh đều có TTHTCĐ để tổ chức các lớp học cho mọi người dân, mọi lứa tuổi. Trong 5 năm (2016 - 2021), các TTHTCĐ đã mở được 8.021 lớp với 400.850 lượt học viên tham gia. Hoạt động của TTHTCĐ đã tác động tích cực và hiệu quả, tạo cơ hội tốt cho Nhân dân trong việc tiếp cận với tri thức phổ thông, tri thức nghề..., qua đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.

Các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng Quỹ Khuyến học tại Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Để thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài của các địa phương, thời gian qua, Thường trực Hội Khuyến học các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc kêu gọi xây dựng Quỹ Khuyến học; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp cho Quỹ Khuyến học. Năm 2016, tổng Quỹ Khuyến học trên địa bàn tỉnh là 4,09 tỷ đồng; đến hết năm 2021, đạt 7 tỷ đồng.

Việc quản lý, sử dụng Quỹ Khuyến học các cấp đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, minh bạch, theo đúng quy định. Với nguồn Quỹ, Hội Khuyến học các cấp đã sử dụng trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, động viên, khen thưởng cho học sinh, sinh viên, giáo viên điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập... Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua học tập tại địa phương, góp phần khích lệ, tiếp thêm niềm tin, nghị lực, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện tới trường.

Ngoài ra, Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức vận động các nhà tài trợ để trao nhiều suất học bổng, trang thiết bị phục vụ học tập cho học sinh vùng khó khăn; điển hình là Viettel Bắc Kạn từ năm 2014 đến năm 2020 đã trao 4.128 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng.

Để công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục phát huy hiệu quả và phát triển rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức Hội các cấp ngày một phát triển, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khuyến học trong thời kỳ mới; triển khai nhân rộng các mô hình học tập, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về Hội; tích cực vận động xây dựng Quỹ Khuyến học; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập./.

Ngọc Tú