PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn được giao 1.489 biên chế công chức năm 2021
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa có Quyết định số 774/QĐ-BNV ngày 12/10/2020 về việc giao biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2021 trong các cơ quan tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Bắc Kạn là 1.489 biên chế.

UBND tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi biên chế công chức được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm quyết định giao biên chế công chức đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được HĐND tỉnh phê duyệt. Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định./.  

Bích Huệ