PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở
Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông và Đảng bộ Quân sự tỉnh. Hiện nay, 09/11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đang tiếp tục hoàn tất khâu chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội trong tháng 8/2020 theo kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn có 11 đảng bộ trực thuộc với 1.951 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, 452 tổ chức cơ sở đảng, 34.973 đảng viên.

Theo Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2019 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Kế hoạch số 153-KH/TU), đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được bắt đầu từ tháng 01/2020 và hoàn thành trong tháng 3/2020; đại hội đảng bộ bộ phận hoàn thành trong tháng 3/2020; đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Bạch Thông tổ chức đại hội điểm cấp huyện vào cuối quý II năm 2020; đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tổ chức trong tháng 10/2020.

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 153-KH/TU, tính đến ngày 25/5/2020, 100% tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Tính đến thời điểm hiện nay, 100% đảng bộ cấp cơ sở đã tổ chức xong đại hội.

Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở được tiến hành đầy đủ các nội dung theo quy định; tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, giữ vững nguyên tắc kỷ cương, kỷ luật theo quy định; quy trình thực hiện các nội dung đại hội được bố trí thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương; công tác tổ chức, điều hành đại hội được đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu tiến hành tương đối rõ ràng, mạch lạc, đúng kịch bản đã xây dựng, phát huy dân chủ, khách quan, trang trọng.

Đại hội các chi, đảng bộ bố trí, phân bổ thời gian hợp lý, dành thời gian thỏa đáng để thực hiện nội dung thảo luận, đảm bảo dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả; nhiều đại biểu có ý kiến phát biểu tâm huyết, mang tính xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận để đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội và các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên. Các ý kiến thảo luận liên quan chủ yếu đến vấn đề xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự… Việc thảo luận góp ý đối với các vấn đề và nghị quyết đại hội, đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung do ban chấp hành khóa trước chuẩn bị.

Công tác bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng, số lượng, số dư theo quy định và cơ bản đúng với phương án nhân sự do ban chấp hành khóa trước chuẩn bị.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, những kết quả đạt được trong tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở là do: Cấp ủy, chính quyền nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đại hội nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện tốt các nội dung văn bản chỉ đạo đại hội; đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương nên đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Cấp ủy cấp trên sát sao lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời định hướng giúp tổ chức đảng trực thuộc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Công tác tổ chức tốt đại hội điểm được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, thực hiện tốt đã làm mẫu cho các đơn vị khác rút kinh nghiệm, từ đó chuẩn bị và tổ chức đại hội chu đáo.


Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã 
thành công tốt đẹp (các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV)

Đối với đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, sau khi chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Bạch Thông (diễn ra trong 02 ngày 17-18/6/2020), Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh (diễn ra trong 2 ngày 15-16/7/2020). Hiện nay, 09/11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đang tiếp tục hoàn tất khâu chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội trong tháng 8/2020 theo kế hoạch đề ra./.

 

Hương Dịu