PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020
Sáng 05/6/2020, tại UBND xã Dương Phong (huyện Bạch Thông), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6), phát động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Lễ mít tinh có các đồng chí: Ma Nhật Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Văn Giáp - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh...

Ngày Môi trường thế giới là sự kiện thường niên lớn nhất về bảo vệ môi trường được tổ chức vào ngày 5/6 hàng năm và được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”, Ngày Môi trường thế giới năm 2020 nhằm tăng cường đồng loạt việc phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái và phá hủy để chống khủng hoảng khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, cung cấp nước và đa dạng sinh học.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6), phát động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Phong - Là một trong 4 xã của tỉnh phấn đấu về đích xã nông thôn mới năm 2020, tuy nhiên xã chưa đạt tiêu chí về môi trường. Qua đó, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nâng cao nhận thức, chung tay bảo vệ môi trường; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới từ thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày, tích cực dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, ngõ xóm…

Tại Lễ mít tinh, đồng chí Ma Nhật Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường tới mọi đối tượng trên địa bàn với các nội dung, chủ đề thiết thực và các hình thức phong trào lôi cuốn nhiều người tham gia; vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình tổng dọn vệ sinh môi trường ở từng khu dân cư, từng gia đình, ngõ xóm… Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu mức độ tác động của các loại chất thải tới hoạt động sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe của người dân; tuyên truyền người dân tuyệt đối không nổ mìn, kích điện để đánh cá, săn bắt chim mùa sinh sản… Xây dựng và nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản về môi trường.


Các đại biểu tham gia vệ sinh khu vực Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Dương Phong
sau Lễ mít tinh

Sau Lễ mít tinh, các đại biểu và nhân dân các khu dân cư đã tham gia tổng vệ sinh toàn xã./.

Hương Dịu