PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: Năm mới, quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới
Năm 2021, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp,

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Vượt gian khó

Năm 2020 đi qua với những gian khó, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Song vượt qua mọi khó khăn, Đảng bộ và Nhân dân Bắc Kạn đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực.

Kiểm tra thân nhiệt cho người được cách ly tại Trung đoàn 750, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 ước đạt 3,16%. GRDP bình quân đầu người đạt 40,7 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2019. Sản xuất nông - lâm nghiệp duy trì đà ổn định với bình quân lương thực đạt 565kg/người/năm; tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước 72,9%, là tỉnh đứng thứ hai cả nước về sản phẩm OCOP với 131 sản phẩm. Trong gian khó, cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tìm hướng đi mới, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh mặc dù mới đạt 96,1% kế hoạch nhưng vẫn tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2019; tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 127,7% kế hoạch, tăng 32% so với năm 2019, là năm đầu tiên trong 5 năm qua kim ngạch xuất - nhập khẩu của tỉnh vượt kế hoạch đề ra. Công tác triển khai quy hoạch xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối được triển khai tích cực, cộng với nỗ lực trong xúc tiến đầu tư trong năm 2020 đã góp phần thu hút được 24 dự án đầu tư vào tỉnh với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2.410 tỷ đồng, tăng 07 dự án và hơn 1.600 tỷ đồng vốn đầu tư so với năm 2019. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường.

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn cơ bản được thực hiện tốt

Năm qua, thành công của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã mang lại bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Bắc Kạn. Thành công từ Đại hội cùng với những kết quả đạt được trong năm 2020 càng củng cố niềm tin, khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh trên con đường thực hiện mục tiêu xây dựng Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Quyết tâm giành thắng lợi mới

Kế thừa và phát huy thành tựu đã đạt được, trên cơ sở phân tích cơ hội phát triển và những khó khăn thách thức cần phải vượt qua, Bắc Kạn xác định năm 2021 phải hết sức nỗ lực, cố gắng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, chủ động đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đề ra. Cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Từng đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy nội lực, tăng năng suất, chất lượng, phát huy lợi thế của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Đặc biệt là tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, có sức lan tỏa nhằm nâng cao năng lực sản xuất. Đồng thời tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đang nỗ lực triển khai các giải pháp cụ thể, quyết liệt, hiệu quả và trách nhiệm trước Nhân dân, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đưa các nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống./.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn năm 2021: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,8%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 732 tỷ đồng trở lên; sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người/năm đạt 550 kg; trồng mới 3.570 ha rừng; duy trì tỷ lệ che phủ rừng 72,9%; tăng thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành lập mới 30 hợp tác xã; giải quyết việc làm mới cho 6.000 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2 - 2,5%, tại các huyện nghèo giảm 3,5 - 4%; tăng thêm 04 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tăng thêm 08 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 90%; phấn đấu thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thứ hạng chỉ số cải cách hành chính tăng ít nhất 01 bậc...

 

Thu Cúc