PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: Nguồn thu ngân sách từ đất chiếm tỷ lệ cao
Những năm gần đây, thu ngân sách của tỉnh luôn vượt kế hoạch đề ra, trong đó nguồn thu từ đất chiếm một tỷ lệ đáng kể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Khu dân cư Phặc Tràng (thành phố Bắc Kạn) sẽ thực hiện đấu giá một số lô đất trong thời gian tới

Những năm gần đây, cùng với cả nước, các nguồn lực tài nguyên, đất đai đã được Bắc Kạn quản lý và sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục hồi, tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, chủ động quỹ đất để đón các nhà đầu tư.

Trong cơ cấu nguồn thu ngân sách nhà nước, nguồn thu từ đất đai đang có vai trò quan trọng, trong đó nguồn thu từ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chiếm tỷ lệ cao.

Theo thống kê của UBND tỉnh, từ năm 2017 đến nay, nguồn thu từ tài chính đất đai luôn chiếm một tỷ lệ khá trong tổng thu nội địa của toàn tỉnh. Trong đó, thu ngân sách năm 2017 từ đất đạt 112 tỷ đồng, chiếm 19,4%; năm 2019 đạt 117 tỷ đồng, chiếm 16,9%; năm 2021 đạt 133 tỷ đồng, chiếm 16,9%. Đáng chú ý năm 2022, nguồn thu từ tài chính đất đai đạt 200 tỷ đồng, chiếm 24,2%.

Nguồn thu này đã đóng góp lớn vào ngân sách của toàn tỉnh năm 2022 với tổng thu 826,489 tỷ đồng, đạt 112,1% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 103,3% dự toán tỉnh giao, bằng 105,3% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, Bắc Kạn tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất..., tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng nguồn thu cho ngân sách cho tỉnh./.

Hương Lan