PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu xây dựng 29 trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2023
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 29 trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2023 (bao gồm 4 trường thuộc kế hoạch năm 2021, 11 trường thuộc kế hoạch năm 2022 nhưng chưa đạt chuẩn và 14 trường thuộc kế hoạch năm 2023), cụ thể như sau:

Đối với cấp học mầm non: Phấn đấu đạt 11 trường (huyện Ba Bể 1, huyện Bạch Thông 2, huyện Chợ Đồn 3, huyện Chợ Mới 2, huyện Ngân Sơn 2 và thành phố Bắc Kạn 1).

Đối với cấp học tiểu học: Phấn đấu đạt 8 trường (huyện Ba Bể 1, huyện Chợ Đồn 2, huyện Chợ Mới 2, huyện Ngân Sơn 2 và huyện Pác Nặm 1).


Trường Tiểu học Phương Viên, huyện Chợ Đồn phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong năm 2023

Đối với cấp học TH&THCS: Phấn đấu đạt 8 trường (huyện Bạch Thông 2, huyện Chợ Đồn 2, huyện Na Rì 4).

Đối với cấp học THCS: Phấn đấu đạt 2 trường (huyện Bạch Thông 1, huyện Chợ Mới 1).

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định; kiểm tra, đôn đốc các trường mầm non, phổ thông triển khai Kế hoạch đảm bảo tiến độ thời gian quy định./.

Lam Đinh