PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn phát triển các cụm công nghiệp phù hợp để thu hút các dự án vào địa phương
Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang tích cực rà soát, chuẩn bị mặt bằng sạch, quy hoạch các cụm công nghiệp phù hợp để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư dự án công nghiệp vào địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những năm trở lại đây, ngành công nghiệp của Bắc Kạn nhiều chuyển biến tích cực. Dự báo tổng sản phẩm (GRDP) ngành công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11,66%/năm; đến năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu GRDP của tỉnh (theo giá hiện hành) là 7%; năng suất lao động khu vực công nghiệp ước đạt 65 triệu đồng/lao động, bằng 114% bình quân năng suất chung cả tỉnh. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư quan tâm và có ý định đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn, nên nhu cầu mặt bằng để triển khai các dự án ngày một tăng. Trong khi đó, mặt bằng của Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I của tỉnh cơ bản đã được lấp đầy.

Với địa hình chủ yếu là đồi núi cao nên Bắc Kạn khó triển khai những khu công nghiệp có quy mô diện tích mặt bằng lớn. Vì vậy, việc hình thành các cụm công nghiệp có quy mô nhỏ, cơ chế hoạt động linh hoạt, mềm dẻo để thu hút vốn đầu tư được Bắc Kạn xác định là phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch ONSEN FUJI khảo sát và nghiên cứu đầu tư xây dựng
hạ tầng cụm công nghiệp tại huyện Chợ Mới

Trên cơ sở đánh giá Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của kỳ trước, giai đoạn 2021-2030, tỉnh Bắc Kạn định hướng quỹ đất cho phát triển cụm công nghiệp khoảng 600 ha. Phát triển các cụm công nghiệp tại các khu vực thuận lợi về kết nối hạ tầng kỹ thuật chung, đặc biệt là đường giao thông, điện lưới quốc gia… phát huy được tiềm năng, lợi thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa truyển thống, du lịch và dịch vụ của địa phương gắn với phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, thu hút và phát triển nguồn lao động công nghiệp.

Với quan điểm, mục tiêu, định hướng đó, hiện UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương tập trung thực hiện rà soát, xây dựng kịp thời Phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển chung của tỉnh và tích hợp vào Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

Trong thời gian tiếp theo, tỉnh tiếp tục hoàn thiện, xây dựng quy định về hành lang pháp lý quản lý về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với đặc điểm thực tế của tỉnh. Cùng với đó là tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp cũng như thủ tục đầu tư các dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp được thuận lợi nhất. Đồng thời khuyến khích, hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp có vị trí thuận lợi, khả thi, đặc biệt hỗ trợ ngân sách triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đền bù, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp và xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động trong cụm công nghiệp.

Bắc Kạn cũng tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và từng bước chỉ chấp thuận các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào trong khu, cụm công nghiệp. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ ngân sách đầu tư xây dựng một số cụm công nghiệp làng nghề, phát triển một số sản phẩm công nghiệp nông thôn có tiềm năng, lợi thế phát triển và gắn với hoạt động du lịch dịch vụ. Hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng, thu hút lao động và phát triển nguồn nhân lực cho các cụm công nghiệp. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến và mời gọi đầu tư các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực về tài chính, kinh nghiệm đến đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp cũng như các dự án công nghiệp thứ cấp trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh…/.

Thu Cúc