PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021
Với quyết tâm cao nhất, toàn tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tính đến nay, toàn tỉnh có 15 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới; 6 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 53 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; còn 22 xã mới đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Bình quân cả tỉnh đạt 12,5 tiêu chí/xã. Có 2 xã là Kim Lư, huyện Na Rì và Quang Thuận, huyện Bạch Thông đã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Có 28 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh nguồn vốn ngày càng hạn hẹp, đời sống của người dân vùng cao gặp nhiều khó khăn nên việc huy động nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Bắc Kạn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Công trình Nhà Văn hóa xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn được đầu tư xây dựng để hoàn thành tiêu chí
cơ sở vật chất văn hóa 

Trong năm, UBND tỉnh đã phân bổ 23.241 triệu đồng nguồn ngân sách tỉnh cho UBND các huyện để hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới năm 2021. Hiện UBND các huyện đang tổ chức triển khai, thực hiện. Nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao 8.329 triệu đồng, UBND tỉnh đã có quyết định phân bổ cho các địa phương.

Những tháng cuối năm này, các huyện đang tranh thủ tối đa nguồn lực, tăng cường lồng ghép đồng bộ, chặt chẽ nguồn vốn giữa các chương trình, dự án để nâng cao hiệu quả nguồn vốn. Cùng với đó là tăng cường xã hội hóa để có thêm nguồn lực thực hiện các công trình nông thôn mới. Các sở, ngành được giao giúp đỡ các xã đã chủ động phối hợp với địa phương thực hiện chương trình tại cơ sở. Người dân các địa phương cũng đẩy mạnh triển khai các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo.

Đến thời điểm hiện nay, 6 xã trong lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí. Trong đó, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm đạt 17 tiêu chí; xã Cường Lợi, huyện Na Rì đạt 16 tiêu chí; xã Quân Hà, huyện Bạch Thông đạt 16 tiêu chí; xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn đạt 14 tiêu chí; xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể đạt 13 tiêu chí; xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới đạt 13 tiêu chí.

Đối với thành phố Bắc Kạn, trong tháng 10, đoàn công tác của Trung ương đã thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế tại thành phố Bắc Kạn. Hiện nay, UBND thành phố và các sở, ngành liên quan đang hoàn thiện các nội dung theo ý kiến góp ý của Trung ương, phấn đấu sớm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./.

Hương Lan