PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 05/01/2021, Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 127-QĐ/TU).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh gồm 19 thành viên, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo); Nguyễn Long Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thu Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên của Ban Chỉ đạo được sử dụng cán bộ thuộc quyền quản lý để giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ./.

Hương Dịu