PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: Thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng và Nhà nước cho cán bộ chủ chốt
Chiều 13/10/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng và Nhà nước cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị đã được đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia thông tin về tình hình thế giới, kết quả công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình biên giới nước ta. Đây là những thông tin vô cùng hữu ích, giúp các đại biểu có cái nhìn tổng thể, toàn diện hơn về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hoạt động đối ngoại, tình hình trong nước, thế giới và khu vực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, củng cố sự đồng thuận cũng như tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc hướng vào mục tiêu xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du cảm ơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cung cấp những thông tin quan trọng, hữu ích để tỉnh Bắc Kạn kịp thời cập nhật các chính sách đối ngoại phù hợp trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiếp tục triển khai tốt các chính sách đối ngoại trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đề nghị, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh tiếp thu, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ lợi ích, chủ quyền biên giới quốc gia; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững mạnh./.

Hương Dịu