PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
Để chủ động trong quá trình hội nhập quốc tế, Bắc Kạn đã và đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những năm qua, ngoại giao kinh tế đã có chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xuất nhập khẩu… đạt kết quả quan trọng đã từng bước đưa Bắc Kạn vươn lên cùng các tỉnh khác trong khu vực. Nhiều mặt hàng của tỉnh đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và vươn ra thị trường quốc tế như đũa gỗ, gỗ dán ép, miến dong, hoa quả chế biến… Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức nước ngoài để phát triển kinh tế địa phương, giới thiệu và đưa sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh đến với người tiêu dùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh trao bức tranh hồ Ba Bể cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Xác định ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trung tâm trong công tác ngoại giao, có vai trò quan trọng, tiên phong trong việc huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng cường tiềm lực, sự tự chủ, chủ động của tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế, Bắc Kạn đã và đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Theo Kế hoạch của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiến hành quán triệt, phổ biến tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TW và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ngoại giao kinh tế cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế. Đổi mới về nội dung, phương thức, cách thức triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế để ngày càng phát huy, củng cố vững chắc hơn mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp của tỉnh đã có với các đối tác nước ngoài và thiết lập các mối quan hệ ngoại giao kinh tế mới, mở rộng liên kết với các đối tác nước ngoài mới có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong hoạt động hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực cũng như tài trợ, viện trợ cho tỉnh.

Song song với đó là quan tâm nâng tầm quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh các hoạt động chính trị đối ngoại kết hợp với văn hóa đối ngoại, làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, tạo thuận lợi cho công tác ngoại giao kinh tế, góp phần phát triển, mở rộng, thúc đẩy các nội dung, chương trình, hoạt động hợp tác, liên kết kinh tế với các đối tác.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trong triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện công tác ngoại giao kinh tế; kịp thời triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh duy trì, mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác nước ngoài của tỉnh trên tinh thần chủ động, tích cực tạo lập các quan hệ hợp tác, gắn kết chặt chẽ. Tranh thủ tối đa, tận dụng lợi thế các quan hệ chính trị đối ngoại để thúc đẩy các nội dung, chương trình, hoạt động hợp tác với đối tác nước ngoài. Tham gia có chọn lọc các liên kết kinh tế quốc tế; đàm phán, ký kết các thoả thuận quốc tế, các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác và ưu tiên lợi ích của tỉnh. Nâng tầm các hoạt động ngoại giao kinh tế gắn với ngoại giao văn hóa; chủ động tham gia, đề xuất các nội dung, chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài; tiếp tục đa dạng hoá thị trường, đối tác, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác.

Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, UBND tỉnh ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực
với Trường Đại học Ostrava (Cộng hòa Séc)

Cùng với đó là chủ động và đổi mới phương thức vận động các nguồn vốn nước ngoài; tích cực vận động, thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc; chủ động mở rộng, làm sâu sắc hơn hợp tác khoa học - công nghệ, thu hút nguồn lực bên ngoài cho nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý về lĩnh vực hợp tác quốc tế, đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn vốn nước ngoài.

Triển khai thực hiện các hoạt động thực thi và tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), tăng cường các biện pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng và doanh nghiệp, định hướng các địa phương, doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, khai thác có hiệu quả và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tăng cường tận dụng cơ hội từ các thị trường mới trong các FTA như Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA)… Đồng thời khuyến khích sự tham gia chủ động, tích cực của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân vào hoạt động ngoại giao kinh tế. Gắn kết, trao đổi thông tin với người dân, doanh nghiệp để triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện giữ vững môi trường an ninh, chính trị an toàn, ổn định; tích cực quảng bá hình ảnh của tỉnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác quốc tế, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thân thiện cho các đối tác nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.

Song song với đó là đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp để hoạt động phù hợp với cam kết và luật pháp quốc tế. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong thẩm định, xử lý các vướng mắc trong các chương trình, dự án có yếu tố nước ngoài.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức về đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, kiến thức, kỹ năng về ngoại giao kinh tế, kinh tế quốc tế, ngoại ngữ, pháp luật quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế…/.

Hương Lan