PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thực chất và hiệu quả
Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, thời gian qua, các cấp, ngành và các địa phương đã giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề vướng mắc, dư luận quan tâm. Từ đó, niềm tin trong Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp được củng cố, tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển chung của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công khai, minh bạch để dân biết, dân tin

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn xác định công khai, minh bạch là “chìa khóa” thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nội dung công khai ngoài các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình của địa phương còn thực hiện việc công khai các dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên tiến độ thực hiện; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến Nhân dân do chính quyền cấp xã thực hiện. Công khai kịp thời để Nhân dân nắm được các hoạt động của chính quyền như quyết toán tài chính, ngân sách; các chương trình đóng góp của Nhân dân, xây dựng trường học, các quy định về thu phí, lệ phí, thuế; truyền thanh, truyền hình trực tiếp nội dung hoạt động của các kỳ họp HĐND. Vì vậy, Nhân dân nắm được và đồng tình ủng hộ đối với các hoạt động của chính quyền.

Qua theo dõi, tổng hợp việc thực hiện những nội dung công khai để dân biết, kết quả cho thấy, một số đơn vị, địa phương đã công khai và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, xây dựng các công trình hạ tầng theo các chương trình, dự án đang thi công trên địa bàn (Chương trình 134, 135). Nổi bật là trong việc triển khai thực hiện, lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, đã có 86,58% cử tri đồng ý với phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; trên 90% ý kiến đồng ý với phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố và ghép cụm dân cư trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở sự đồng thuận và nhất trí cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, UBND tỉnh đã thực hiện sáp nhập 212 thôn tổ dân phố để thành lập 101 thôn, tổ dân phố mới theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn; sắp xếp 22 đơn vị hành chính cấp xã và 08 xã có liên quan để thành lập 14 đơn vị hành chính cấp xã mới theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tổ chức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2020; sắp xếp, kiện toàn những người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn. Sau khi sắp xếp, kiện toàn các chức danh, số lượng cán bộ không chuyên trách giảm từ 17.563 người xuống còn 6.594 người, đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng Nhân dân, qua đó, tập hợp được sức mạnh đoàn kết của Nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


QCDC ở cơ sở thể hiện rõ nét trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Ngoài ra, Nhân dân trên địa bàn còn tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của phục vụ cho công việc chung và các công trình phúc lợi của địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2010 đến nay, Nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã bàn bạc dân chủ, tự nguyện đóng góp được 164.081 triệu đồng, ngoài ra còn hiến đất, ngày công lao động để cùng Nhà nước xây mới 88 nhà tình nghĩa và 2.451 nhà đại đoàn kết trị giá 35.155 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp 512 nhà trị giá 9.934 triệu đồng; bê tông hóa trên 900 km kênh mương với giá trị trên 188 triệu đồng; bê tông hóa 9.349 km đường nông thôn liên thôn, liên xã, phường, thị trấn.

Tăng cường lắng nghe, đối thoại với dân

Đánh giá kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua, đồng chí Ma Từ Đông Điền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận định: Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã tác động tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, được Nhân dân đồng tình ủng hộ; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, từng bước làm cho Nhân dân nhận thức đúng hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo được sự chuyển biến tích cực trong xây dựng cộng đồng dân cư, khắc phục thói quen trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; Nhân dân cùng tham gia bàn bạc, chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng hương ước, quy ước, giúp nhau giảm nghèo, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.

Từ năm 2016 đến nay, MTTQ các cấp đã tích cực tham gia công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Kết quả, đã tiếp nhận 6.817 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức và công dân; tổ chức tiếp dân được 4.320 lượt công dân. Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát được 2.084 cuộc với trên 1.600 vụ việc, đã phát hiện và kiến nghị với chính quyền gần 100 vụ việc. Nội dung giám sát tập trung về các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến Nhân dân; việc bình xét hộ nghèo, chế độ chính sách với người nghèo, cấp thẻ khám bệnh miễn phí cho hộ nghèo, chất lượng thi công công trình…

Để việc thực hiện QCDC ở cơ sở thực chất và hiệu quả, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị là một trong những yếu tố quyết định, đảm bảo cho QCDC thực sự đi vào cuộc sống. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường việc lắng nghe, đối thoại, giải quyết công khai, minh bạch những nguyện vọng của người dân. Trong điều kiện hiện nay, cần tiếp tục đẩy mạnh vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19; chú trọng công tác tôn giáo, công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Thu Trang