PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện tốt, ưu tiên đưa các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tới vùng sâu, vùng đồng bào có đạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hiện trên địa bàn tỉnh có 3 tôn giáo chính hoạt động gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin lành, với 11.691 tín đồ, chiếm 3,69% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, các ngành, địa phương của tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo các tôn giáo trong tỉnh hoạt động theo quy định của pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho đồng bào các tôn giáo. Hằng năm, Sở Nội vụ đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và hỗ trợ các tôn giáo tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động đội ngũ chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Song song với đó, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Từ năm 2019 đến nay, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, chính quyền các địa phương đã kịp thời xem xét, giải quyết nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo. Theo đó, UBND tỉnh giải quyết 2 thủ tục hành chính về thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; Sở Nội vụ giải quyết 9 thủ tục hành chính về mở lớp bồi dưỡng cho người chuyên hoạt động tôn giáo của Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, 4 thủ tục thông báo việc phong phẩm, suy cử, bầu cử, thuyên chuyển chức sắc, chức việc. Ngoài ra, UBND cấp huyện đã kịp thời xem xét, giải quyết 2 thủ tục hành chính; UBND cấp xã xem xét, giải quyết 44 thủ tục hành chính.

Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ cấp huyện đã tích cực hướng dẫn tổ chức tôn giáo trực thuộc thực hiện thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho những nhóm tín đồ đủ điều kiện. Tuyên truyền, vận động các tín đồ thực hiện hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đúng quy định của pháp luật; đề nghị tổ chức tôn giáo trực thuộc hướng dẫn các chức sắc, chức việc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo theo đúng hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước phê duyệt, không tự ý chia, tách điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo. Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các thủ tục tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; ban hành kế hoạch công tác đối với đạo Tin lành giai đoạn 2021 - 2030. Tổ chức gặp mặt, thăm, tặng quà chúc mừng chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo dịp Tết Nguyên đán, các dịp lễ trọng đại, thăm hỏi ốm đau. Lắng nghe, trao đổi với các chức sắc để nắm chắc tình hình, đồng thời tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo cho các chức sắc, chức việc, tín đồ…

Tỉnh tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu trong các tôn giáo (Ảnh tư liệu)

Có thể nói, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản ổn định, nền nếp, tuân thủ pháp luật. Các nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được giải quyết kịp thời. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân được đảm bảo. Các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; các sinh hoạt tôn giáo dần đi vào ổn định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt, phổ biến và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tuyên truyền sâu rộng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong hệ thống chính trị, trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và Nhân dân. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chưa đúng quy định của pháp luật cũng như khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước. Thực hiện tốt các nội dung, giải pháp phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc…/.

Thu Trang