PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tổ chức “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Theo Kế hoạch số 313/KH-UBND của UBND tỉnh, từ ngày 3/6 đến ngày 6/6/2022, tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Múa Bát” của người Tày Bắc Kạn, “Lễ cấp sắc” của người Dao tiền, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 

 

Thu Cúc