PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tổng kết 05 năm thực hiện Đề án Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2020
Ngày 10/9/2020, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tham gia Hội nghị có: Phó Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam Hoàng Quang Phòng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Đinh Quang Tuyên; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Từ Đông Điền; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và đại diện một số doanh nghiệp của tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị

Trong 05 năm qua, thực hiện Đề án Nâng cao Chỉ số PCI giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính… Nhờ đó, Chỉ số PCI của Bắc Kạn năm 2019 đã đạt 62,8 điểm, tăng 9,2 điểm so với năm 2015; xếp 59/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2015. Có 05/10 chỉ số thành phần của bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng thứ hạng so với năm 2015, gồm: Chỉ số tính minh bạch tăng 11 bậc, chỉ số bình đẳng tăng 16 bậc, chỉ số dịch vụ doanh nghiệp tăng 02 bậc, chỉ số đào tạo lao động tăng 39 bậc và chỉ số thiết chế pháp lý tăng 04 bậc.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song Chỉ số PCI của Bắc Kạn nhìn chung chưa được cải thiện về thứ tự xếp hạng. Từ năm 2015 đến 2019, Bắc Kạn vẫn có tổng số điểm nằm trong nhóm trung bình trên cả nước, trong khi mục tiêu của Đề án là nằm trong nhóm địa phương khá. Trên địa bàn tỉnh, số lượng doanh nghiệp phát triển chậm, quy mô doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; không ít doanh nghiệp còn gặp khó khăn khi giải quyết thủ tục hành chính; tỉnh còn thiếu quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh thời gian qua, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để cải thiện Chỉ số PCI trong thời gian tới như: Ưu tiên triển khai các giải pháp nhằm cải thiện nhóm chỉ số thành phần còn có số điểm thấp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng làm nền tảng thu hút đầu tư...


Phó Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam Hoàng Quang Phòng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam Hoàng Quang Phòng góp ý: Bắc Kạn muốn cải thiện, nâng cao chỉ số PCI cần xây dựng và triển khai thực chất, hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh của địa phương; lãnh đạo tỉnh nên tổ chức nhiều kênh trao đổi hiệu quả với các doanh nghiệp như mô hình Cà phê doanh nhân để lắng nghe, chia sẻ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tiếp tục tối ưu hóa quy trình thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch thông tin, các chính sách ưu đãi đầu tư; phát huy vai trò cầu nối của các hiệp hội doanh nghiệp…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đánh giá: 05 năm thực hiện Đề án Nâng cao Chỉ số PCI đã góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương; chưa hoàn thành mục tiêu Đề án đề ra.

Vì vậy, giai đoạn tiếp theo, để nâng cao Chỉ số PCI của Bắc Kạn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức nhiều hình thức đối thoại và nâng cao chất lượng đối thoại với doanh nghiệp; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và công khai các thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ cần phát huy tốt vai trò của mình, cùng các doanh nghiệp mạnh dạn góp ý hiến kế... giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh Bắc Kạn./.

Thu Cúc