PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ
Sáng 6/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị

Sau 20 năm thực hiện tín dụng chính sách, có thể khẳng định Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ là chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, là giải pháp quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Qua 20 năm, nguồn vốn cho vay trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng trưởng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ hai chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, đến nay, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến 31/7/2022 đạt trên 2.559 tỷ đồng, với 42.202 khách hàng đang vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 326.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chính sách khác được vay vốn phát triển sản xuất; giải quyết việc làm cho trên 21.000 lao động; hỗ trợ gần 4.000 lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng trên 59.000 công trình vệ sinh và nước sạch; hỗ trợ trên 13.000 học sinh, sinh viên được tiếp bước vào các trường đại học, cao đẳng; trên 800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; hỗ trợ xây dựng trên 2.900 căn nhà cho hộ nghèo và xây dựng trên 200 căn nhà cho hộ gia đình có thu nhập thấp theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi vào cuộc sống, tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương; luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng CSXH tại địa phương. Cụ thể như đã cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; quan tâm bố trí địa điểm, thời gian, an ninh, an toàn đối với hoạt động giao dịch của Ngân hàng CSXH tại 100% các điểm giao dịch cấp xã; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn…

Hội nghị thống nhất đề ra nhiều mục tiêu và giải pháp thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, trong đó phấn đấu tăng trưởng tín dụng hằng năm đạt từ 6 - 8%; hằng năm hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao. Phấn đấu đến năm 2030, nguồn vốn ngân sách địa phương chiếm tỷ trọng từ 8% trở lên trong tổng nguồn vốn tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, trên 99% các xã, phường, thị trấn có chất lượng tín dụng xếp loại tốt, không có xã, phường, thị trấn xếp loại trung bình, yếu kém; 100% phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện xếp loại chất lượng hoạt động tín dụng tốt. Đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của Ngân hàng CSXH trong thời kỳ mới.

Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, đồng thời nhất trí cao với các mục tiêu và giải pháp thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. 

Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam đề nghị tỉnh cần xây dựng kế hoạch, đề án tổng thể thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên cơ sở điều kiện thực tế của tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được trong triển khai các chương trình cho vay ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn, chất lượng hơn nữa công tác tín dụng chính sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cùng các cấp ủy, chính quyền đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 16/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các hướng dẫn, kế hoạch, chương trình hành động của Ngân hàng CSXH và của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của tín dụng CSXH trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng CSXH, xác định rõ tín dụng chính sách là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động cho vay, tăng hạn mức vay cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng để các đối tượng chính sách, người nghèo dễ tiếp cận nguồn vốn. Cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Gắn việc chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm trên địa bàn, nhất là việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Ghi nhận thành tích trong triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, dịp này, 1 tập thể và 3 cá nhân đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 50 cá nhân; Ngân hàng CSXH vinh danh 4 cá nhân cùng nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH khen thưởng./.

Thu Trang