PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tổng kết thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng
Sáng 7/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng trao Bằng khen cho các "Gia đình học tập"

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhận thức của hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn tỉnh về học tập suốt đời đã được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực; 100% các cơ quan, đơn vị và các Chi hội khuyến học khu dân cư tổ chức phát động gia đình, dòng họ, thôn và đơn vị đăng ký, đánh giá công nhận 4 danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” ở cơ sở. Việc xây dựng các mô hình học tập đã khuyến khích phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; các gia đình đã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào khác ở địa phương.

Trong 5 năm, trên địa bàn tỉnh đã có 277.086 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 166 lượt dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 5.355 lượt thôn, tổ nhân dân, tổ dân phố, tiểu khu đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 1.907 lượt cơ quan, đơn vị, trường học thuộc xã đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Tiêu biểu trong phong trào xây dựng “Gia đình học tập” có gia đình bà Lý Thị Quyên ở thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông; gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Minh, thôn Tân Thành, thành phố Bắc Kạn; gia đình ông Hoàng Văn Thao, thôn Khuổi Kháp, xã Sơn Thành, huyện Na Rì. Dòng họ học tập tiêu biểu có dòng họ Vũ, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông; dòng họ Hoàng xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; dòng họ Hoàng Xuân, xã Cường Lợi, huyện Na Rì. Cộng đồng học tập tiêu biểu như thôn Bản Xả, xã Chu Hương, huyện Ba Bể; thôn Nà Bjoóc, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn; thôn Thôm Bó, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới. Đơn vị học tập tiêu biểu như Trường Tiểu học Lục Bình, huyện Bạch Thông; Trường Trung học cơ sở Như Cố, huyện Chợ Mới; Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cốc Đán, huyện Ngân Sơn…

Đến nay, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), với nhiệm vụ tổ chức các lớp học cho mọi người dân, mọi lứa tuổi có điều kiện tham gia học tập suốt đời, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong toàn dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho địa phương. Trong 5 năm qua, các TTHTCĐ đã mở được 7.056 lớp với 363.462 lượt học viên tham gia. Hoạt động của TTHTCĐ đã tác động tích cực và hiệu quả, thực sự tạo cơ hội cho các đối tượng tiếp cận với tri thức phổ thông, tri thức nghề... để cải thiện chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Hội Khuyến học tỉnh nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã chúc mừng những thành tích nổi bật mà tỉnh đạt được trong phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 5 năm qua. Đồng chí tin tưởng, với những kết quả đạt được, từ bài học kinh nghiệm thực tế rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các cấp, ngành và các địa phương trong toàn tỉnh chủ động khắc phục khó khăn; tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Khuyến học các cấp ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; làm tốt công tác phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về phong trào học tập suốt đời; tập trung huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện toàn diện hiệu quả phong trào này trong những năm tiếp theo, góp phần tích cực đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh nhà lên một tầm cao mới.


Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng "Đơn vị học tập" tiêu biểu

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 gia đình, 02 dòng họ, 04 cộng đồng, 01 đơn vị và 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 15 gia đình, 06 dòng họ, 16 cộng đồng và 13 đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020./.

Thu Trang