PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn xây dựng được 6 mô hình hợp tác xã kiểu mới, sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm
Từ năm 2018 đến nay, Bắc Kạn xây dựng được 6 mô hình hợp tác xã kiểu mới, sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, trong đó 5/6 hợp tác xã có 10 sản phẩm xếp hạng từ 3 sao OCOP cấp tỉnh trở lên.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại; xây dựng thực hiện các mô hình hợp tác xã nông nghiệp, vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị. Tuy nhiên, quy mô sản xuất của đa số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nhìn chung còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết...

Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 6 hợp tác xã tham gia xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị, gồm: Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Hợp Thành, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới với chuỗi giá trị chuối tây; Hợp tác xã Chè Mỹ Phương, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể với chuỗi giá trị chè an toàn; Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Dương Phong, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông với chuỗi giá trị cam quýt; Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn với chuỗi giá trị tinh bột nghệ; Hợp tác xã Trần Phú, xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì với chuỗi giá trị gà thả đồi; Hợp tác xã Dịch vụ và Phát triển nông nghiệp Pác Nặm, xã Bộc Bố, huyện  Pác Nặm với chuỗi giá trị xúc xích thịt lợn.


Các sản phẩm được chế biến từ củ nghệ của Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành

Đến nay, 5/6 hợp tác xã đã có sản phẩm OCOP cấp tỉnh xếp hạng từ 3 sao trở lên, như: Thịt lợn đen bản địa - Hợp tác xã Trần Phú; Bim bim chuối - Hợp tác xã Hợp Thành; Lạp sườn gác bếp, Thịt lợn treo gác bếp, Thịt trâu khô gác bếp - Hợp tác xã Dịch vụ và Phát triển nông nghiệp Pác Nặm; Trà Lê Hà - Hợp tác xã Chè Mỹ Phương; Tinh bột nghệ nếp đỏ, Tinh bột nghệ nếp đen Bắc Kạn cao cấp - Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành.

Các hợp tác xã được xây dựng theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, sản xuất gắn với chuỗi giá trị kể trên bước đầu hoạt động có hiệu quả, trở thành mô hình để các hợp tác xã trong và ngoài tỉnh thăm quan học tập. Điển hình như Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, trong 2 năm 2019, 2020 đã bao tiêu trên 1.000 tấn nghệ/năm cho 300 hộ dân; xây dựng 01 cửa hàng tại tỉnh và liên kết với 20 đại lý giới thiệu, bán sản phẩm tinh bột nghệ tại các tỉnh bạn, tạo công ăn việc làm cho cho 70 lao động địa phương; thu nhập thành viên hợp tác xã trung bình đạt 5 triệu đồng/tháng. Hợp tác xã Trần Phú, xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì bình quân mỗi năm xuất bán ra thị trường hơn 7 tấn gà thương phẩm; tạo thu nhập ổn định cho các thành viên bình quân 5 triệu đồng/tháng…

Bắc Kạn định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, việc xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, sản xuất gắn với chuỗi giá trị đối với các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh được xác định là một trong những giải pháp bền vững nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã./.

Thu Cúc