PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền cùng với sự quyết tâm của các cấp, ngành và sự đồng thuận của Nhân dân trong toàn huyện đã giúp Bạch Thông thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội, qua đó tạo thêm xung lực cho năm 2023 phát triển vững mạnh hơn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Lãnh đạo huyện Bạch Thông thăm mô hình nuôi bò của Hợp tác xã Hùng Mạnh, xã Nguyên Phúc

Ngay từ đầu năm 2022, huyện Bạch Thông xác định phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Huyện đã thực hiện lồng ghép nhiều giải pháp, quyết tâm duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống người dân. Thường xuyên nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển sản xuất; bảo đảm cân đối các hàng hóa thiết yếu phục vụ cho Nhân dân. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác mọi tiềm năng lợi thế để phát triển các ngành nghề phù hợp; đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm OCOP có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bạch Thông liên tục tổ chức các hội nghị nhằm nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị, địa phương và Nhân dân. Đồng thời tăng cường đi thăm nắm cơ sở để có sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời đối với từng đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, thu ngân sách, giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc…

Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Huyện Bạch Thông ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình lúa cải tiến hướng hữu cơ cho 
năng suất cao

Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã giúp huyện Bạch Thông có 23/26 chỉ tiêu cơ bản ở các lĩnh vực đạt và vượt chỉ tiêu. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt cả năm đạt trên 4.000 ha với tổng sản lượng 21.292 tấn, đạt 100,4% kế hoạch. Tổng diện tích cây ăn quả của huyện gần 2.000 ha, doanh thu khoảng 140 tỷ đồng. Trồng rừng được 458 ha, đạt 132% chỉ tiêu tỉnh giao; độ che phủ rừng đạt hơn 79%. Các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ được quan tâm đẩy mạnh. Năm 2022, Bạch Thông thành lập mới được 10 hợp tác xã, có thêm 11 sản phẩm OCOP cấp huyện. Nhờ sử dụng kết hợp có hiệu quả nhiều nguồn lực giúp cho công tác giảm nghèo của huyện đạt kết quả khả quan. Theo kết quả sơ bộ, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Bạch Thông còn 16,02%, giảm 5,4% so với năm 2021, giảm sâu so với kế hoạch đề ra là từ 2 - 2,5% hộ nghèo. Thu ngân sách được 17,45 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch. Trong khi đó, giải ngân xây dựng cơ bản của huyện cũng dự ước đạt gần 94% kế hoạch, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các lĩnh vực khác cũng đạt kết quả đáng ghi nhận, đời sống của Nhân dân được nâng lên. Những thành quả trên là động lực để huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Quyết tâm chuyển biến tốt hơn trong năm 2023

Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông Đinh Quang Hưng cho biết, phát huy thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, năm 2023, huyện Bạch Thông tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông minh vào các khâu sản xuất nhằm tăng chất lượng, sức cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân.

Cùng với đó kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Hỗ trợ các hợp tác xã, hộ gia đình xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của huyện thông qua Chương trình OCOP. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, công tác quản lý hành lang giao thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03/NQ-HU của Huyện ủy về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo trợ xã hội, ưu đãi người có công. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước…/.

Thu Trang