PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông: Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Nghị quyết), Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Bạch Thông đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, trong nhiệm kỳ vừa qua, lĩnh vực kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Việc chuyên đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã tạo ra một số sản phẩm, hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản của huyện đạt 620/610 tỷ đồng, đạt 101,6% mục tiêu Nghị quyết. Bình quân lương thực đầu người đạt 662kg/năm, đạt 110% mục tiêu Nghị quyết. Bình quân mỗi năm có 487ha diện tích ruộng đạt giá trị từ 100 triệu đồng/ha trở lên, bằng 162,3% mục tiêu Nghị quyết. Toàn huyện trồng mới được gần 2.769ha rừng, đạt 125,8%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 79%, vượt 3% mục tiêu Nghị quyết.


Tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt 79%

Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản đến năm 2020 đạt 147/148 tỷ đồng, đạt 99,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng từ 394 tỷ đồng năm 2015 lên 890 tỷ đồng năm 2020, tăng bình quân 17,7% mỗi năm.

Tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Bạch Thông đã xây dựng được 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 01 xã so với mục tiêu Nghị quyết); kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến cả về số lượng và chất lượng, đã có 12 sản phẩm của các HTX được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm bình quân mỗi năm 2,18%, dự ước hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 15,8%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (mục tiêu Nghị quyết đề ra mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2%-2,5%).


Trong nhiệm kỳ vừa qua, huyện đã xây dựng thành công 05 xã nông thôn mới

Trong nhiệm kỳ qua, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng. Đến nay, 98% số hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số xã và nhiều thôn bản có đường ô tô đến trung tâm; 97,4% số thôn, tổ phố xây dựng xong nhà văn hóa; 100% phòng học được xây dựng kiên cố; 11/14 xã, thị trấn có trụ sở làm việc được xây dựng kiên cố…

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều khởi sắc. Cất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ, đến nay toàn huyện đã có 17 trường học đạt chuẩn quốc giá và 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn về tiêu chí “Cộng đồng học tập”. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. An sinh xã hội được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.


Toàn huyện đã có 17 trường học đạt chuẩn quốc gia

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định

Trong nhiệm kỳ, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, giữ vững. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được thực hiện tốt, công tác tuyển quân, động viên quân nhân dự bị đạt chỉ tiêu. Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành các loại án được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 96,7% (vượt 11,7% chỉ tiêu), án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, vượt 5% chỉ tiêu. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với nhiệm kỳ 2010-2015.

Công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.

Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thường xuyên được củng cố kiện toàn về tổ chức; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới từ đó chất lượng hoạt động được nâng lên. Tổ chức Đảng các cấp không ngừng phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo tại cơ sở. Qua đánh giá hằng năm, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ trên 85%, không có chi bộ yếu kém; số đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%.

Bộ máy chính quyền được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Đến nay, 100% công chức cấp huyện, cấp xã có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm, nhiều công chức đang học nâng cao lên trình độ cao học; 50% công chức xã và 98% cán bộ cấp xã có bằng trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy tốt vai trò trong công tác vận động quần chúng góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Bạch Thông có mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Bạch Thông ngày càng giàu đẹp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Phát huy tốt lợi thế, tiềm năng đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp hướng vào sản xuất hàng hóa tập trung theo nhu cầu của thị trường gắn kết chặt chẽ với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cải thiện mọi mặt đời sống của Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng khó khăn. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những bài học kinh nghiệm cùng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc sẽ là tiền đề, cơ hội thuận lợi để đảng bộ huyện khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025./.

Hương Dịu