PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ, phát triển rừng
Xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, thời gian qua, huyện Bạch Thông đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch, đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đưa ra các chỉ tiêu như: Giảm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, phấn đấu độ che phủ rừng đạt 76%...

Từ năm 2017 - 2022, Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông đã phối hợp với các cấp ủy chính quyền, các ban, ngành liên quan trên địa bàn thực hiện 724 cuộc tuyên truyền đến cấp xã, thôn với 34.910 lượt người nghe. Từ năm 2017, tổ chức ký cam kết không vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đến tận các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trên 17 xã, thị trấn của huyện với 148 trưởng thôn và 8.288 hộ gia đình đã ký. 

Người trồng rừng ở Bạch Thông dần thay đổi nhận thức trong việc phát triển kinh tế rừng và nâng cao ý thức
quản lý và bảo vệ môi trường rừng

Cùng với đó, huyện Bạch Thông còn thực hiện một số cơ chế, chính sách về phát triển và bảo vệ rừng, khuyến khích người dân trồng rừng như hỗ trợ tiền, cây con giống, phân bón, chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định; thực hiện giao đất rừng cho người dân quản lý, bảo vệ. Đến nay, người dân trên địa huyện Bạch Thông đang nhận khoán, bảo vệ trên 13.000 ha rừng, trong đó có trên 10.000 ha rừng phòng hộ và gần 3.000 ha rừng tự nhiên. Các thôn, tổ trong huyện còn thành lập được trên 30 tổ chăm sóc và bảo vệ rừng. Hằng năm, các tổ đều xây dựng quy chế để giữ rừng, vận động nhau cùng bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Từ năm 2017 - 2022, trên địa bàn thực hiện 8 cuộc diễn tập PCCCR. Toàn huyện có 148 tổ cơ động PCCCR tại chỗ với trên 600 thành viên.

Phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác PCCCR được các cấp, ngành quan tâm đầu tư, mua sắm, tu sửa, bảo dưỡng thường xuyên. Trong năm 2022, thực hiện Đề án nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm, nhiều trang thiết bị hiện đại, dụng cụ đã được trang bị cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và PCCCR như flycam, máy tính, máy chiếu tuyên truyền, máy định vị, máy bộ đàm, ống nhòm, máy quay video, máy bơm cao áp PCCCR, máy thổi gió và các phương tiện, dụng cụ thủ công như quần áo, mũ, ủng chống cháy, dao phát, vỉ dập lửa, ba lô đựng nước… Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR, giai đoạn 2017 - 2022, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Các vụ cháy nhỏ lẻ trên đất lâm nghiệp được cấp ủy, chính quyền cơ sở và ngành chức năng phát hiện và dập tắt ngay khi đám cháy mới phát sinh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Mặt khác, người dân trong địa bàn phối hợp tích cực với lực lượng Kiểm lâm trong quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Người trồng rừng cũng dần thay đổi nhận thức trong việc phát triển kinh tế rừng và nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ môi trường rừng hiệu quả, các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm cả về số lượng và tính chất, mức độ hành vi vi phạm. Các khu hệ động thực vật tự nhiên ngày càng phong phú, chất lượng rừng tự nhiên được nâng lên rõ rệt; các đợt lũ ống, lũ quét, thiên tai sạt lở đất diện rộng trên địa bàn nhiều năm trở lại đây không xảy ra, lượng nước tại các sông suối trên địa bàn tương đối ổn định trong năm kể cả những thời điểm nắng nóng lâu ngày không có mưa; lượng nước trong sinh hoạt và tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp luôn được bảo đảm.../.

Thu Trang