PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2016 - 2020, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bạch Thông đã quan tâm chỉ đạo, huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện. Từ đó tạo nên diện mạo mới, góp phần đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo các mục tiêu của Nghị quyết, huyện Bạch Thông đã triển khai sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước kết hợp với nguồn xã hội hóa, đồng thời triển khai lồng ghép với nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiều nguồn lực khác.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa, huyện Bạch Thông đã tiến hành xây dựng mới và sửa chữa 71 nhà văn hóa cấp thôn, xây mới 5 nhà văn hóa cấp xã, xây dựng 1 sân thể thao cấp xã, 11 sân thể thao cấp thôn. Đến nay, trên địa bàn huyện có 143/147 thôn, tổ phố có nhà văn hóa, đạt 97,27%; có 120/147 thôn, tổ phố có sân thể thao phục vụ cho môn bóng chuyền; có 7/14 xã, thị trấn có nhà văn hoá đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, đạt 50%. Hệ thống thiết chế nhà văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng đã phát huy được hiệu quả trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sinh hoạt cộng đồng, thu hút người dân hưởng ứng tham gia, góp phần thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở", Chương trình xây dựng nông thôn mới và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Nhà Văn hóa thôn Nà Cà, xã Quân Hà được đầu tư cả sân chơi cho thiếu nhi

Theo đánh giá của UBND huyện, với kết quả 97,27% thôn, tổ phố có nhà văn hóa; 50% số xã, thị trấn có nhà văn hoá đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, Bạch Thông đã thực hiện đạt và vượt mục tiêu (90% và 30%) theo Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra; đồng thời, huyện cũng thực hiện đạt mục tiêu “Dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em” ở cả thôn/tổ và cấp xã. Đối với cấp huyện, năm 2018, huyện Bạch Thông đã thành lập Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện (trên cơ sở sáp nhập bộ phận sự nghiệp văn hóa, thể thao của Phòng Văn hóa và Thể thao huyện với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện) với nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và truyền thông trên địa bàn. Đây là một trong những nội dung quan trọng huyện đã hoàn thành sớm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Tuy nhiên, hiện nay, huyện Bạch Thông vẫn còn một số mục tiêu chưa đạt so với Nghị quyết như về số thôn, tổ phố có nhà văn hóa, khu thể thao được đầu tư trang thiết bị (Nghị quyết đề ra 50%, huyện mới đạt 32,65%); mục tiêu về số xã hoàn chỉnh đề án xây dựng Trung tâm văn hóa, khu thể thao… Nguyên nhân chủ yếu là do ngân sách địa phương hạn hẹp, điều kiện kinh tế - xã hội của huyện khó khăn nên việc huy động từ nguồn xã hội hóa còn hạn chế…

Mặc dù vậy, Bạch Thông là một trong những địa phương được đánh giá cao về kết quả và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Các nội dung tiêu chí văn hóa, thiết chế văn hóa cơ sở ngày càng hoàn thiện đã góp phần nâng cao các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, đây chính là huyện đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bắc Kạn và cũng là huyện đầu tiên của tỉnh có xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, huyện Bạch Thông tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu theo Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh. Trong đó, huyện sẽ tập trung giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; xây dựng Khu liên hợp thể thao huyện với diện tích 4,0 ha, bao gồm các công trình như sân vận động, bể bơi, sân bóng chuyền, sân tennis, sân cầu lông, bóng bàn, nhà đa năng, cây xanh, bãi đỗ xe và hệ thống đường giao thông nội bộ; đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng, sữa chữa nhà văn hóa, sân thể thao cấp xã, cấp thôn đạt chuẩn để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn./.

Bích Huệ