PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân
Những ngày giữa tháng 5, khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần, các vùng quê của huyện Bạch Thông như khoác lên mình tấm áo mới bởi cờ hoa, biểu ngữ được trang trí nhiều nơi, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã sẵn sàng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp 
được xã Cẩm Giàng thực hiện đúng thời gian quy định

Tại xã Cẩm Giàng, từ ngày 28/4 đến ngày 3/5, Ủy ban bầu cử xã đã niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại trụ sở UBND xã và 7 khu vực bỏ phiếu để cử tri quan tâm theo dõi. Danh sách cử tri cũng đã được niêm yết trang trọng tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu được tổ chức tại nhà văn hóa thôn đều bảo đảm cơ sở vật chất. Xã đề nghị cấp mới 4 hòm phiếu, 2 hòm phiếu phụ, các loại dấu phục vụ bầu cử. Các nội dung khác như bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác thông tin, tuyên truyền… cũng được địa phương quan tâm thực hiện.

Huyện Bạch Thông tăng cường tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử đến các xã, thị trấn

Tại xã Tân Tú, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trực quan, địa phương đã cho lắp đặt 2 pa nô lớn đặt ở trung tâm xã và 14 tranh cổ động tại các điểm bỏ phiếu, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính và chỉ đạo các hộ dân treo cờ Tổ quốc. Mục đích của công tác tuyên truyền nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng vào cơ quan dân cử. Cùng với tuyên truyền, nhiều nội dung khác cũng được xã Tân Tú tích cực chuẩn bị và đã cơ bản hoàn tất khi ngày bầu cử đang đến gần.

Để bảo đảm tốt cho cuộc bầu cử, ngay từ thời điểm chuẩn bị, UBND huyện đến UBND các xã, thị trấn đã được tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Huyện Bạch Thông có 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX với 52 ứng cử viên, bầu 30 đại biểu. Cấp xã, thị trấn có 74 đơn vị bầu cử với 417 ứng cử viên, bầu 248 đại biểu. Đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông đã hoàn thành việc niêm yết cử tri (25.147 cử tri) và danh sách các đại biểu ứng cử tại các điểm bầu cử, phiếu bầu, khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu cũng được các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử đã được được xây dựng phương án cụ thể. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu HĐND cũng đã được huyện Bạch Thông giải quyết theo trình tự và đúng quy định, tất cả đã cơ bản được hoàn tất để sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân./.

Thu Trang