PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông vận dụng linh hoạt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”
Thời gian qua, huyện Bạch Thông đã vận dụng linh hoạt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chú trọng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân gắn với trách nhiệm công dân. Từ đó tạo sự đồng thuận, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cấp ủy, chính quyền huyện Bạch Thông đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện từng nội dung của Nghị quyết, trong đó quán triệt chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cuối năm 2021, được hỗ trợ 150 triệu đồng từ Dự án “Cải thiện điều kiện sống cho các cộng đồng nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng”, người dân thôn Ngoàn, xã Nguyên Phúc đã bàn bạc và quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông nhằm cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển nông - lâm sản cho bà con và cánh đồng Nà Lẹng. Lần đầu tiên thôn được trao quyền tự lựa chọn, lập kế hoạch dự toán, tự bắt tay vào xây dựng..., nhóm nòng cốt và đặc biệt là Trưởng thôn Đinh Thị Sinh không khỏi lo lắng. Đây là những phần việc mà một người phụ nữ nông thôn như bà chưa làm bao giờ. Thế nhưng được sự giúp đỡ của Ban Quản lý Dự án, của chính quyền xã và tham khảo, học hỏi từ những người chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bà Sinh cùng nhóm nòng cốt và người dân trong thôn đã hoàn thành xây dựng đường bê tông dài 300 m.

Các xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc đưa ra dân bàn bạc và quyết định đóng góp xây dựng nông thôn mới 

Không chỉ tại Nguyên Phúc, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông nhìn chung đều triển khai thực hiện tốt, đặc biệt là những việc đưa ra dân bàn bạc và quyết định như: Việc đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới; góp ý xây dựng hương ước, quy ước của thôn, phố; các quy trình bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ cấp xã, trưởng thôn, phố; việc huy động sức dân để xây dựng các công trình công cộng, các mức đóng góp từ Nhân dân...  đều được Nhân dân bàn và tự quyết định thông qua các cuộc họp của thôn, tổ dân phố.

Hiện nay, 100% thôn, tổ dân phố đã có quy ước xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; 139 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được Nhân dân tín nhiệm bầu và được UBND cấp xã công nhận theo đúng trình tự quy định; 14/14 xã, thị trấn có Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được Ủy ban MTTQ cấp xã công nhận đúng theo quy định.

Trong những năm qua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy tác dụng tích cực với 146 cuộc giám sát. Tiêu biểu như xã Đôn Phong thực hiện giám sát 16 công trình xây dựng (1 nhà văn hóa xã, 1 nhà văn hóa thôn Nà Pán, 3 cầu dân sinh tại thôn Bản Piềng - Vằng Bó - Lủng Lầu, 5 công trình cấp nước sinh hoạt, 6 công trình, 7 đường dân sinh tại các thôn Vằng Bó - Nà Lồm - Nà Đấy - Nà Váng - Nà Pán); xã Mỹ Thanh giám sát 5 công trình (tuyến đường Huyền Tụng - Mỹ Thanh, đường liên thôn Cây Thị - Bản Châng, mương nội đồng tại các thôn Cây Thị - Bản Luông - Khau Ca); xã Nguyên Phúc thực hiện giám sát đối với 10 tiểu dự án theo Dự án bánh mỳ cho thế giới tại 6 thôn với tổng kinh phí thực hiện là 900 triệu đồng, 3 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng kinh phí 180 triệu đồng; xã Vi Hương thực hiện giám sát các công trình xây dựng mương Nà Dài Thượng - Pác Cốp - Nà Phan, giám sát việc thu chi Quỹ Khuyến học của xã; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Vũ Muộn thực hiện giám sát đối với 65 công trình xây dựng trên địa bàn…

Qua các cuộc giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sai sót trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng của các công trình và góp phần hạn chế lãng phí tài sản công.

Đồng chí Đỗ Thị Hiền - Bí thư Huyện ủy Bạch Thông đánh giá, việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trên địa bàn huyện đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức trách nhiệm đến phương pháp làm việc của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp. Huy động được các nguồn lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị; cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh. Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân từng bước được nâng lên, dân chủ trong bộ máy, dân chủ trong Nhân dân được phát huy; cán bộ, công chức đã gần dân, sát dân, quan tâm giải quyết công việc từ cơ sở, chăm lo đời sống của Nhân dân./.

Thu Trang