PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của người dân, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Bạch Thông đã thực sự phát huy hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thôn Thủy Điện, xã Vi Hương là một trong những địa phương được đánh giá là điểm sáng trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Bạch Thông. Bước trên những con đường bê tông sạch đẹp, tận mắt thấy những ngôi nhà khang trang, khu chăn nuôi hợp vệ sinh, rác thải được thu gom và xử lý tại lò đốt rác thải, có thể thấy rõ nếp sống mới của người dân nơi đây.

Thôn có 61 hộ với 257 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. Những năm qua, người dân nơi đây tích cực thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển đàn trâu sinh sản, nuôi gà, nuôi lợn. Nhờ đó, đời sống kinh tế ngày một ổn định, bà con có điều kiện chăm lo đời sống tinh thần, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2020, thôn có 57 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 93,44%. Trong đó, 29 hộ đạt Gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

Người dân xã Vi Hương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần mang lại đời sống kinh tế ổn định

Cùng với Thủy Điện, các thôn khác trên địa bàn xã Vi Hương cũng đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa. Việc triển khai thực hiện công tác gia đình có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể. Xã đã duy trì hiệu quả 04 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, 04 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Trong năm 2020, trên địa bàn xã không xảy ra bạo lực gia đình. Đến nay, 9/9 thôn bản đều đạt Khu dân cư văn hóa, số Gia đình văn hóa đạt trên 94%, trong đó gần 50% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục.             

Xét toàn huyện Bạch Thông, đến nay, đã có 102 lượt Làng văn hóa, 433 lượt Khu dân cư tiên tiến, 759 lượt danh hiệu Khu dân cư văn hóa được công nhận và khen thưởng. Trong số này, có nhiều khu dân cư liên tục giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu như: Thôn Thái Bình, thôn Nà Liềng, thôn Khau Mạ (xã Quân Hà); thôn Phiêng An, thôn Nà Đinh (xã Quang Thuận); thôn Cốc Pái (xã Tân Tú); thôn Thủy Điện (xã Vi Hương)... Có hơn 1.000 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Toàn huyện thành lập được 37 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể thao; các lễ hội truyền thống như lễ hội Lồng tồng Phủ Thông, lễ hội Lồng tồng xã Hà Vị được khôi phục, duy trì.

Có được kết quả trên là do hằng năm, các chỉ tiêu về xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”… đều được đưa vào nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp, gắn các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Cùng với đó, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bạch Thông đã tích cực tham mưu, hướng dẫn việc tổ chức đăng ký, cam kết phấn đấu thực hiện ngay từ những ngày đầu năm; tổ chức hướng dẫn bình xét, công nhận, công bố vào dịp tổng kết cuối năm.

Nhiều phong trào thi đua được phát động như: “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Thi đua quyết thắng”; “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện.

Các CLB văn hóa - văn nghệ, thể thao của huyện ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Bạch Thông vẫn còn những mặt hạn chế, như: Một số ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo Phong trào từ huyện đến cơ sở chưa thật chủ động, tích cực trong việc kiểm tra, thăm nắm, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Phong trào; chất lượng thực hiện ở một số nơi chưa cao, thiếu tính bền vững; các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân...

Để nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa. Chú trọng và phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bình xét danh hiệu văn hóa bảo đảm thực chất. Các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân. Quan tâm huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở nhằm tổ chức thực hiện Phong trào đạt hiệu quả.../.

Thu Trang