Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả xếp hạng và đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 6677/UBND-KGVX về việc công bố chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2017.

Xem tiếp


Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh có Công văn số 329/UBND-KGVX về việc công bố chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2016 (BACKAN ICT INDEX 2016) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 16/12/2015, UBND tỉnh có Công văn số 5200/UBND-VX về việc công bố chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn năm 2015.

Xem tiếp


Ngày 25/02/2015, UBND tỉnh có Công văn số 652/UBND-VX về việc công bố chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn năm 2014.

Xem tiếp


Ngày 28/4/2014, UBND tỉnh có Công văn số 1213/UBND-VX về việc Công bố chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn năm 2013.

Xem tiếp


Năm 2011 là năm đầu tiên Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Bắc Kạn thực hiện việc thu thập số liệu, phân tích đánh giá và đưa ra báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông tỉnh (BACKAN ICT INDEX).

Xem tiếp

Sign In