PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh họp bàn giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Sáng 14/6, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tổ chức họp bàn giải pháp khắc phục Chỉ số CCHC năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo giải trình những tồn tại, hạn chế Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2021 tỉnh Bắc Kạn; báo cáo kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021.

Theo kết quả công bố Chỉ số PAR INDEX năm 2021, tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố, đạt 84,69/100 điểm, tăng 5 bậc và tăng 6,12 điểm so với năm 2020. Trong 8 lĩnh vực chỉ số, có 5 lĩnh vực tăng bậc và 3 lĩnh vực giảm bậc so với năm 2020; có 47 tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm thuộc 8 lĩnh vực.

Đối với Chỉ số SIPAS năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đạt 88,27/100%, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, giảm 0,27% và giảm 3 bậc so với năm 2020. Trong đó, tiêu chí có tỷ lệ phần trăm hài lòng cao nhất là Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, đạt 90,72%; tiêu chí có tỷ lệ phần trăm hài lòng thấp nhất là Tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị, đạt 82,26%.

Đối với Chỉ số PAPI năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đạt 42,153/80 điểm, giảm 0,567 điểm so với năm 2020, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm trung bình thấp; có 2/8 chỉ số tăng điểm so với năm 2020 là Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Cung ứng dịch vụ công.

Để nâng cao các Chỉ số năm 2022, cuộc họp đã tập trung thảo luận, góp ý đối với dự thảo Kế hoạch khắc phục chỉ số năm 2021 và nâng cao chỉ số năm 2022; Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2022; dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã... Trong đó, tập trung vào các giải pháp khắc phục những chỉ số thành phần bị trừ điểm, giảm bậc so với năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ của từng, sở ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc nâng cao Chỉ số CCHC trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, đôn đốc, tiếp tục rà soát từng tiêu chí của các chỉ số, nhất là những tiêu chí chưa đạt điểm tối đa, những tiêu chí bị trừ điểm thuộc trách nhiệm của đơn vị mình để khắc phục, nâng cao trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận của thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện các dự thảo kế hoạch, bộ tiêu chí được thảo luận tại cuộc họp để trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian sớm nhất. Các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao để nâng cao các chỉ số. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện CCHC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC. Các sở, ngành chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh triển khai hiệu quả lĩnh vực CCHC được phân công.../.

Hương Dịu