PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/08/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động Dự án CSSP 7 tháng đầu năm 2023
Chiều 21/8, Ban Chỉ đạo Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Dự án trong 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ông Triệu Đức Thông - Phó Giám đốc Ban Điều phối Dự án CSSP tỉnh báo cáo
kết quả thực hiện các hoạt động của Dự án 

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, năm 2023, Dự án CSSP được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ. Dự án đã hỗ trợ tỉnh xây dựng, thực hiện 5 kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP) và 15 kế hoạch hành động nâng cấp chuỗi giá trị (VCAP) của huyện, xã trong vùng Dự án, đạt 100% kế hoạch (KH); hỗ trợ giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp với diện tích trên 20.919 ha, 11.847 Giấy chứng nhận cho 4.892 hộ dân và 82 cộng đồng dân cư tại 8 xã của huyện Na Rì. Ban thực hiện Dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tổ chức hội thảo với 120 cán bộ chuyên môn về nông nghiệp, tài nguyên và môi trường cấp xã để định hướng cho việc chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng đất rừng, tạo sinh kế sau kết quả giao đất giao rừng cho người dân. Ban thực hiện Dự án Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hướng dẫn áp dụng sổ tay giao đất theo quy trình 7 bước của Dự án cho cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường trong toàn tỉnh và cán bộ địa chính 108 xã, phường, thị trấn với 134 người tham gia. Dự án đã hỗ trợ  thành lập được 33 Tổ khuyến nông cộng đồng tại 33 xã vùng Dự án.

Trong năm 2023, Dự án triển khai 87 danh mục công trình cơ sở hạ tầng cộng đồng, gồm 75 công trình chuyển tiếp và 12 công trình mới đầu tư. Đến nay, đối với các công trình chuyển tiếp, 2 công trình đã quyết toán xong, 57 công trình đã được phê duyệt quyết toán với tỷ lệ giải ngân đạt 96,2%, 1 công trình đang thẩm tra quyết toán, 15 công trình đang thi công. Các công trình đầu tư mới đang triển khai các bước thực hiện…

Về tiến độ giải ngân, tính đến hết tháng 7/2023, Dự án giải ngân được 89,937 tỷ đồng, đạt 59,1% KH, trong đó, nguồn cân đối ngân sách địa phương giải ngân được 7,961 tỷ đồng, đạt 46,1% KH; nguồn vốn IFAD giải ngân được 81,976 tỷ đồng, đạt 60,7% KH.

Dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như đối với các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với chuỗi giá trị, các công trình do Ban Điều phối Dự án tỉnh làm chủ đầu tư triển khai đang chậm tiến độ do thời gian thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất để thi công xây dựng công trình chậm; thời tiết không thuận lợi cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đối với Quỹ Tài trợ cạnh tranh, tiến độ hoàn thiện hồ sơ chứng từ kết thúc của các tổ hợp tác hiện đang rất chậm (chủ yếu tại huyện Ngân Sơn, Ba Bể) do sự vào cuộc và năng lực của một số cán bộ Hội Nông dân các xã còn hạn chế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đánh giá trong 7 tháng đầu năm 2023, các đơn vị, địa phương đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn để thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc nhất định.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đã chỉ đạo nhiều nội dung để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các hoạt động và bảo đảm việc sử dụng các nguồn vốn Dự án một cách hiệu quả, đúng quy định. Trong đó, đề nghị thời gian tới, Ban Điều phối Dự án, các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo UBND tỉnh đã ban hành; triển khai và hoàn thành hoạt động hỗ trợ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các SIP, VCAP làm cơ sở nhân rộng phương pháp tiếp cận của Dự án trong quy hoạch phát triển chuỗi giá trị của địa phương; Ban Điều phối Dự án chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ thông tin tài liệu và các điều kiện phục vụ cho hoạt động đánh giá thường niên năm 2023 của IFAD (dự kiến trong tháng 9 - 10/2023)…/.

Hương Dịu