PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025
Ngày 22/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kế hoạch xác định các mục tiêu:

Trên 90% trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện truyền thông phòng chống tác hại (PCTH) của rượu, bia.

Ít nhất 50% người từ 13 tuổi trở lên được truyền thông về PCTH của rượu, bia, tác hại đến sức khỏe của lạm dụng rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác, đặc biệt là những bệnh lý phát sinh hoặc bệnh lý bị tăng nặng do lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Giảm tỷ lệ uống rượu, bia mức nguy hại ở nam giới từ 18 tuổi trở lên còn dưới 35%.

100% các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học... có quy định cấm uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, áp dụng đối với tất cả công chức, viên chức và người lao động, học sinh, sinh viên.

100% các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu, bia triển khai thực hiện các quy định của Luật.

100% cán bộ tham gia vào hoạt động PCTH rượu, bia được tập huấn về tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, nội dung cơ bản của Luật và các văn bản liên quan.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tuyên truyền; tổ chức các hoạt động giảm mức tiêu thụ rượu, bia; kiểm soát kinh doanh cung cấp rượu, bia; xây dựng các mô hình tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về thực hiện Luật PCTH của rượu, bia; công tác kiểm tra, giám sát...

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động PCTH rượu, bia của UBND tỉnh và hỗ trợ về chuyên môn trong công tác PCTH rượu, bia; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, giám sát thực hiện quy định của Luật PCTH rượu, bia; phát động và duy trì phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế nói không với rượu, bia"; phát động cuộc thi tuyên truyền PCTH rượu, bia tại các đơn vị y tế.

Chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, sàng lọc phát hiện sớm, tư vấn, can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia; chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh hoặc rối loạn chức năng do uống rượu, bia; phòng, chống nghiện, tái nghiện rượu, bia; phối hợp với ngành chức năng, cơ quan truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại rượu, bia…/.

Hồng Nhung