PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công nhận 3 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2021
Ngày 26/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 1795/QĐ-UBND về việc công nhận 3 xã: Tân Lập, Quảng Bạch, Đồng Lạc thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Y tế, UBND huyện Chợ Đồn chỉ đạo UBND xã, trạm y tế xã được công nhận tiếp tục duy trì và phát huy tốt vai trò của xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã./.

Hồng Nhung