PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm năm 2022 đạt trên 1.500 tỷ đồng
Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nên tình hình hoạt động của khu công nghiệp (KCN) đạt kết quả khả quan, tạo điều kiện để hoàn thành mục tiêu của năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sản lượng gỗ dán tại KCN Thanh Bình đạt hơn 64.000 m3 trong 6 tháng đầu năm

Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 của UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN đã xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị, theo đó đã xây dựng được môi trường thu hút đầu tư thuận lợi; giải quyết cơ bản các tồn tại, vướng mắc của KCN; thu hút dự án đầu tư mới có triển vọng, tạo nhiều việc làm hơn cho lao động địa phương.

Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, một số chỉ tiêu phát triển không đạt được kỳ vọng mong muốn nhưng so với cùng kỳ năm 2021, KCN đã có một diện mạo mới, giá trị sản xuất công nghiệp không ngừng tăng lên, mức đóng góp cho ngân sách cũng chiếm một tỷ trọng nhất định trong thu ngân sách của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng gỗ dán đạt hơn 64.000 m3; thực phẩm chế biến từ mơ, gừng, kiệu, rau cải đạt hơn 352 tấn; bột đá thạch anh 2.900 tấn; chiết nạp gas gần 410 tấn; đồ gỗ dùng một lần (dao, thìa, dĩa gỗ) đạt 13.500.000 sản phẩm; tổng doanh thu hơn 664 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hơn 14,9 triệu USD; tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động trong khu vực.

Hạ tầng KCN cơ bản được cung cấp, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về sử dụng, đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được đẩy mạnh, Ban Quản lý các KCN thường xuyên tổ chức rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn giản hóa, bãi bỏ các TTHC rườm rà, không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC hiệu quả, tiết kiệm chi phí về tiền bạc, thời gian. Hiện tại, Ban Quản lý đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tỉnh huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, tiến tới phát triển nhanh và bền vững; xây dựng KCN trở thành điểm đến tích cực của các nhà đầu tư, phấn đấu tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh.

Phấn đấu năm 2022, giá trị tổng sản phẩm ước đạt trên 1.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt khoảng 30 triệu USD; đóng góp ngân sách địa phương ước đạt 30 tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động; thu tiền sử dụng hạ tầng, dịch vụ công ích 2,6 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.

Ban Quản lý tiếp tục tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, có hiệu quả; giải quyết kịp thời các vướng mắc, những kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tập trung hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp hoạt động trong KCN thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật KCN đảm bảo cho các dự án trong KCN hoạt động hiệu quả./.

Hương Lan