PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh trả lời cử tri Mã Ngọc Quốc, Chủ tịch UBND xã Văn Lang, huyện Na Rì
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh vừa có Công văn số 1501/BQLDA-DAI trả lời kiến nghị của cử tri Mã Ngọc Quốc, Chủ tịch UBND xã Văn Lang, huyện Na Rì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, cử tri Mã Ngọc Quốc, Chủ tịch UBND xã Văn Lang, huyện Na Rì đề nghị: “Ngành chức năng sớm đầu tư xây dựng tuyến đường Văn Lang - Văn Vũ và tuyến đường Văn Lang - Côn Minh”.

Sau khi rà soát, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh trả lời như sau:

Đối với tuyến Văn Lang - Văn Vũ, hiện nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được giao nhiệm vụ chuẩn bị Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Bắc Kạn” sử dụng vốn vay JICA và vốn đối ứng ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2026. Theo đó, có Tiểu dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Văn Lang - Văn Vũ, huyện Na Rì với chiều dài tuyến khoảng 7 km, được xây dựng theo quy mô đường cấp VI - MN theo TCVN 4054-2005, có chiều rộng nền đường 6 m (chưa kể rãnh dọc), chiều rộng mặt đường 3,5 m, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa.

Đối với tuyến Văn Lang - Côn Minh, qua rà soát, tuyến đường Văn Lang - Côn Minh chưa có trong danh mục các dự án đầu tư do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được giao làm chủ đầu tư./.

Dương Thái